De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Iconen schilderen

Iconen schilderen

Medio januari begon er in het Koetshuis een cursus iconen schilderen, onder leiding van de in Holten wonende cursusleider Hans Verweij. Hans Verweij schildert icionen van een dusdanig goede kwaliteit dat hij een permanente expositie heeft in het Stadsklooster aan het Westeinde 1010 in Den Haag.

Ervaring

Geen van de negen cursusdeelnemers heeft kennis van iconenschilderen, maar er zijn er enkelen die wel ervaring hebben met andere schildertechnieken, zoals aquarelleren en/of schilderen met acrylverf. Andere deelnemers zijn op het gebied van schilderen volkomen blanco. Een gemêleerd gezelschap, komende uit diverse hoeken van onze parochie, of zelfs ver van buiten de H. Lebuinusparochie. Van onze eigen locatie hebben zich drie personen gemeld voor deze cursus.

Kliederboel

Het voorbereiden van de plank waar de iconen op worden geschilderd, is nogal bewerkelijk, moeizaam en zeg maar gerust een ‘kliederboel’. Er moet eerst met beenderlijm een doek op de plank worden gelijmd en vervolgens wordt hierop 7 keer een laag van een mengsel bestaande uit beenderlijm en krijt aangebracht. Na gladschuren kan met de icoon worden begonnen. Eerst wordt met behulp van carbonpapier de tekening op de geprepareerde plank aangebracht en daarna begint het schilderwerk.

Gelukkig heeft Hans Verweij ons de temptatie van het prepareren van de planken uit handen genomen en kregen wij ze kant-en-klaar door hem aangeleverd.

Tempera

Er wordt geschilderd met tempera. Droge pigmenten worden aangemaakt met een mengsel van eigeel en witte wijn. Er wordt begonnen met de donkerste kleuren, waarop de lichtere kleuren worden aangebracht.

Veelal is men bang om iets verkeerds te doen, maar daar geniet Hans Verweij juist van. Het blijkt namelijk dat men daarvan juist het meeste leert en dat wat er ook verkeerd gaat, het altijd met een nieuwe verflaag weer te herstellen is. Dit ervarende, wordt men allengs wat vrijer tijdens het schilderen, waardoor het resultaat juist verbetert. En dat zei Hans al vanaf het begin.

Enthousiast

Er zullen nog heel wat eieren moeten sneuvelen en flessen witte wijn vergoten worden, voor zijn huidige leerlingen enigszins op zijn niveau zullen komen. Vooropgesteld dat ze doorgaan met het iconen schilderen. Maar zijn leerlingen zijn, zonder uitzondering, heel enthousiast.

Maria en Gerrit Drost