De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Belevenissen van de pelgrims op weg naar en in Lourdes

Belevenissen van de pelgrims op weg naar en in Lourdes Belevenissen van de pelgrims op weg naar en in Lourdes

Maandag 16 septemer 2019 vertrok een groep van 39 pelgrims vanaf het Titus Brandsma Huis in Colmschate voor een 8-daagse busreis naar Lourdes.

Klokslag 10.00 uur vertrok de luxe touringcar vanaf de Scheg. Voordien was er koffie en een kort bezinningsmoment in het Titus Brandsma Huis waar de pelgrims een reiszegen kregen van pastoraal werkster Lonneke Gunnink-van den Berg. Ze werden door een flink aantal familieleden en bekenden en door leden van de PCI en de werkgroep pelgrimeren uitgezwaaid. De eerste etappe ging naar Habay, op de grens van Belgie en Frankrijk. Hier werd de groep gastvrij ontvangen in een klooster van de paters Maristen waar ze de maaltijd genoten, een vesperviering meemaakten en bleven overnachten.

Dinsdag 17 septemer 2019

Vertrek om 8.00 uur uit het klooster in Habay. Een mooie busreis door het prachtige Franse landschap volgde. Tegen de avond aankomst in het klooster van de paters Maristen in Pomeys. Hier werden ze heel hartelijk ontvangen door pater Jan Hulshof en genoten ze van een lekkere maaltijd en daarna een eucharistieviering. Pater Hulshof vond het heel fijn om zoveel mensen uit zijn oude parochie te mogen begroeten. 

Woensdag 18 september 2019

Vroeg op voor het ontbijt en daarna uitgezwaaid door pater Hulshof, vertrok de groep voor een lange reisdag naar Lourdes. Ze kwamen aan het begin van de avond aan in de Cité St. Pierre. Na het uitpakken van de koffers en het eten stond er een rondleiding en oriëntatietocht in de Cité op het programma. 

Omdat de ligging van de Cité wat hoger is en er ook wat heuveltjes op het terrein zelf zijn, mag de groep gebruik maken van luxe golfwagentjes om de gasten die wat moeilijk ter been zijn te vervoeren. 

Donderdag 19 september 2019

Toen de groep per bus vertrok naar de St. Josephkapel voor een H. Mis regende het een beetje. Gelukkig niet voor lang, want tijdens de oriëntatiewandeling over het heiligdom was het prachtig weer. Na afloop kon iedereen genieten van een kopje koffie met gebak in een relatief rustig Lourdes. 

‘s Middags werd de kleine kuisweg gelopen en gebeden en daarna was er nog de sacramentsprocessie. Een volle dag die in alle rust ’s avonds kon worden afgesloten in de Cité.

Vrijdag 20 september 2019

Deze ochtend was er om 9.30 uur een viering met handoplegging in de St Josephkapel. Daarna werd de groepsfoto gemaakt. Na de lunch volgde een bezinningsmoment en programma op de Cité. 

's Avonds namen de pelgrims deel aan de lichtprocessie.

Zaterdag 21 september 2019

Dagexcursie met picknick in de Pyreneeën.

Zondag 22 september 2019

In de ochtend werd er deelgenomen aan de internationale hoogmis in de Pius X. Een drietal pelgrims zong mee in het koor. Ook mocht er iemand uit de groep meedoen aan de voorbeden.

’s Middags werd er een stadswandeling gemaakt waarbij de huisjes van Bernadette werden bezocht.

Aan het eind van de middag zou de groep van het Heilig Kruis Raalte op bezoek komen in de Cité en zou pastoor Cornelissen voorgaan in een gezamenlijke eucharistieviering. Vanwege een defect vliegtuig kwamen de pelgrims uit Raalte echter te laat in Lourdes aan, waardoor dit programma-onderdeel helaas geschrapt moest worden.

Maandag 23 september 2019

Om 8.15 uur vertrokken de pelgrims uit Lourdes om op weg te gaan naar Nevers, waar overnacht werd in het klooster van Bernadette. 

 ‘s Avonds mocht onze groep daar ook een eigen viering doen in de kapel waar Bernadette ligt opgebaard.

Dinsdag 24 september 2019 

De laatste dag, een lange busreis terug naar Deventer. Moe maar voldaan en met onvergetelijke herinneringen aan een prachtige reis. 

Samen met Bernadette en Maria

Samen met Bernadette en Maria

door diaken Marc Brinkhuis

Ja ik geloof!
In Lourdes staat het verhaal van de verschijningen van Maria aan Bernadette Soubirous centraal. Toen ik 17 jaar geleden voor het eerst op bedevaart naar Lourdes ging, had ik daar eerlijk gezegd niet zoveel mee. Sindsdien ben ik me meer en meer gaan verdiepen in het leven van het meisje uit het Pyreneeënstadje en de geschiedenis van de verschijningen. Ik raakte overtuigd van de echtheid van haar ervaring, van de bijbelse boodschap ervan.
Nu zeg ik: ja, ik geloof dat zij Maria gezien heeft. Overigens zegt de Kerk nog steeds: je mag er in geloven!

De verschijningen
De verschijningen betreffen een meisje in armoedige omstandigheden dat graag haar eerste communie wil doen maar door de sociale omstandigheden waar haar familie in verkeert onvoldoende catechese heeft gehad.
Je zou bijna kunnen zeggen dat Maria haar uit de hemel te hulp komt en haar catechese geeft.

In totaal verscheen Maria 18 keer. In de eerste verschijningen staat de blijdschap centraal. Maria ziet haar staan, glimlacht tegen Bernadette. Ze zegt erover: ze keek naar mij als een persoon. Voor het eerst heeft ze de ervaring dat zij er gewoon mag zijn, dat ze het mens is, gezien mag worden. Daarna gaat een serie verschijningen over boete. De onvolmaaktheid van ons mensen komt in beeld. In Bernadettes tijd was het heel gewoon om het woord zonde en boete veel te gebruiken. Maar als we beseffen dat boete betekent: herstellen, heel maken nadat je je tekorten onder ogen hebt gezien, krijgt het ook voor ons een positieve betekenis. In deze tijd laat Maria Bernadette de Bron ontdekken. Eerst graaft ze en komt er modderwater, pas geleidelijk wordt een heldere bron. Wat een prachtig beeld voor ons geloof: God wil dat wij mooie en schone mensen zijn. Vaak is er echter ook vuil en modder in ons leven; maar daaronder ligt de zuivere Bron. Hoe komen we daarbij? Wie helpt ons te graven?

De boodschap van Maria
Daarna geeft Maria aan Bernadette de boodschap dat ze aan de prietsers moet zeggen dat ze een kapel moeten bouwen en in processie moeten komen. Dat kun je letterlijk verstaan – en zo is het ook gebeurd -, maar ook figuurlijk: Maria roept op tot kerk-opbouw. Samen gemeenschap in geloof zijn. En dat gebeurt hier voortdurend. In kleine groepjes die samen praten, lachen, huilen en bidden; in grote parochie- of bisdomgroepen en in de grote internationale vieringen en processies als je letterlijk met tienduizenden viert, maar wel samen viert.


Op bedevaart naar Lourdes

Op bedevaart naar Lourdes


De werkgroep Pelgrimeren
van de H. Lebuinusparochie

organiseert ieder jaar een bedevaart naar Lourdes.

In het jaar dat het Aartsbisdom
een bedevaart naar Lourdes organiseert,

sluiten wij ons bij het bisdom aan.