De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Viering van de Barmhartigheid

Viering van de Barmhartigheid

Op 8 december 2015 startte het 'Heilig Jaar van Barmhartigheid'
en werd de Heilige Deur van de St. Pieter in Rome geopend.
(8 december 2015 - 20 november 2016)

In het kader van dit Heilig Jaar waren er in onze onze parochie bijzondere 'vieringen van barmhartigheid'

Ervaar Gods bevrijdende barmhartigheid en Liefde
in hart en ziel!

In de 'Viering van de Barmhartigheid'worden we uitgenodigd om alles wat fout en stuk is in ons leven toe te vertrouwen aan de barmhartigheid van God.
We mogen ons hart en ons leven door Jezus' Liefde laten vernieuwen, die als bron van levend water naar ons toekomt om onze gebrokenheid te genezen.

Na een korte woorddienst met gewetensonderzoek wordt het Allerheiligste Sacrament uitgesteld.

'Jezus wacht op ons in dit Sacrament van de Liefde,
zoals de H. Paus Johannes Paulus II het verwoordde.

Voor wie zijn leven persoonlijk wil toevertrouwen aan Gods barmhartigheid en vergevende Liefde is tijdens de Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament gelegenheid om het sacrament van Gods barmhartigheid (van boete en verzoening) te ontvangen.

Er waren 'Vieringen van Barmhartigheid' in
EC Nicolaas Schalkhaar:  9 december 2015, 12 maart, 14 december 2016
Engelbert Boerhaar:
     15 december 2015, 15 maart 2016
Broederen Deventer:
   18 juni 2016

 

Meer informatie over het Jaar van de Barmhartigheid:
website Aartsbisdom Utrecht
website: heilig jaar van de barmhartigheid


Een litanie van vertrouwen op Christus'barmhartigheid

Een litanie van vertrouwen op Christus'barmhartigheid

Laat uw barmhartigheid, o Heer, over ons komen --
      want wij hebben ons vertrouwen gesteld op U.

Voor mijzelf, arme zondaar --
      Ik vertrouw op uw barmhartigheid.
Voor allen die ik beledigd heb --
      Ik vertrouw op uw barmhartigheid.
Voor allen die mij beledigd hebben --
      Ik vertrouw ...
Voor allen die U in mijn leven gebracht hebt --
Voor allen die U aan mijn gebeden hebt toevertrouwd --
Voor al uw priesters --
Voor mijn familie --
Voor de zieken --
Voor de stervenden --
Voor de gevangenen --
Voor hen die het verst van U verwijderd zijn --
Voor hen die U vervolgen in de leden van uw Mystieke Lichaam --
Voor hen die U doden in de ongeborenen --
Voor hen die gewelddaden bedrijven --
Voor hen die in hun hart wrok koesteren --
Voor hen die slaaf zijn van geld, genoegens en macht --
Voor hen die de aanbiddelijke geheimen van uw Lichaam en Bloed
      met oneer, spot of hoon bejegenen --
Voor hen die uw allerheiligste Naam lasteren --
Voor hen die de zondag, de dag van uw Verrijzenis, onteren --
Voor hen die uw Bruid de Kerk beschimpen
     Ik vertrouw op uw barmhartigheid
Voor hen die afgevallen zijn van het heilige katholieke geloof --
Voor hen die verteerd worden door haat --
Voor hen die wanhopig zijn in het aanschijn van de dood --
Voor hen die tot in hun laatste uur geen berouw tonen --
Voor hen die hun eigen leven genomen hebben --
Voor alle heilige zielen in het vagevuur --
Voor hen die vandaag zullen sterven --
Voor hen die niet langer geloven in de barmhartigheid --
Voor hen die weigeren barmhartigheid te betonen --
Voor alle arme zondaars --
      Ik vertrouw op uw barmhartigheid.

Laat uw barmhartigheid, o Heer, over ons komen --
      want wij hebben ons vertrouwen gesteld op U.

Terug naar → Home Vieren