De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Lezen teksten mystiek

Lezen teksten mystiek

P. Peter Westerman verzorgde in de voorkamer van de paters Maristen voor belangstellenden avonden  over mystieke teksten.

Het ging in deze avonden over Teresa van Avila, van wie dat jaar de vijfhonderdste geboortedag werd gevierd. 

De deelnemers lazen passages uit ‘De Innerlijke Burcht’, ook wel vertaald als ‘Het Kasteel van de Ziel’.

De bijeenkomsten vonden plaats bij de Broederen (Broederenstraat 18 A) en waren op vier vrijdagavonden in oktober en november.