De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Over de Ambassade van Vrede

Jammer genoeg kan nog steeds gesteld worden dat Vrede in de brede betekenis van het woord nog niet is gerealiseerd. In onze wijk, in onze stad, in ons land is er vaak geen of onvoldoende  Vrede. Dit heeft te maken met grote economische of interculturele verschillen of met verschillen in afkomst, opleiding, werk, salaris, identiteit. Soms worden bijvoorbeeld achterblijvers niet respectvol behandeld.

Op mondiaal niveau geldt hetzelfde voor landen of regio’s. Vooral wanneer er belangrijke grondstoffen in de bodem zitten is het gevaar van oorlog reëel. Want grondstoffen kunnen leiden tot stammentegenstellingen, tot religieuze tegenstellingen of tot grote buitenlandse inmenging.

In Deventer, waar de Ambassade van de Vrede actief is, zijn ook problemen. Te denken valt aan sociale en economische achterstanden, grote werkloosheid, de vele verschillende bevolkingsgroepen, aan slechte of te kleine huisvesting, aan het ontbreken van gezamenlijke verbindende structuren.

Het Ministerie van Vrede

De Ambassade van Vrede Deventer is onderdeel van het Ministerie van Vrede van Pax.

Het Ministerie van Vrede, waar de Ambassade een onderdeel van is, richt zich op situaties van onrecht en achterstelling ver weg én in eigen buurt, wijk of stad. We zijn er niet wanneer ons eigen stoepje mooi schoon en helder is, terwijl elders groot onrecht plaatsvindt. Maar je enkel richten op schrijnende situaties ver van huis, terwijl je geen tijd en aandacht hebt voor zaken dicht bij huis is ook niet de juiste houding.

Door ons aan te sluiten bij het Ministerie van Vrede (in de praktijk het hoofdkantoor van IKV/Pax Christi in Utrecht, met haar vele deskundigen op diverse terreinen) is de Ambassade onderdeel van een breed netwerk met de nodige knowhow en slagkracht. We kunnen met dit Ministerie meeliften en er een beroep op doen voor hulp en ondersteuning.
Nu al blijkt dat de doelstelling en uitgangspunten van het Ministerie en van de Ambassade van de Vrede mensen aanspreken. Juist die mensen die oog en oor hebben voor de wereld waarin we leven, zowel dichtbij als ver weg, krijgen door de Ambassade een handelingsperspectief, waar ze zich daadwerkelijk voor kunnen inzetten.

De Ambassade van Vrede heeft ontwikkelingsprojecten in de Zuidelijke Wereld en heeft aandacht voor conflict beladen situaties in onze wijk of daarbuiten. Dit stimuleert mensen dergelijke projecten en/of situaties aan te pakken.

Vredesinsigne voor Meester Geertshuis

Op zaterdag 26 september 2015 ontving de coördinator en het team van het Meester Geertshuis in Deventer (De Gastvrije Huiskamer van Deventer) het Vredesinsigne van de Ambassade van Vrede Deventer.  Ze bestaat uit een speld met daarin een duif met een vredespalm in de snavel.

De reden is dat dit team, onder de bezielende leiding van Ceciel Funnekotter, volhoudt de mensen met tegenslagen in het leven, een oase van rust en vrede aan te bieden in een voor hen vaak onveilige samenleving.

Herman Evers, contactpersoon van de ambassade, benadrukte in zijn toespraak

“dat het dikwijls voorkomt dat Drentenaren vinden dat men deze mensen zus of zo zou dienen te benaderen, terwijl feitelijk het team van het inloophuis de handen uit de mouw steekt om de bezoekers een veilige haven te bieden”. 

Met het vredesinsigne drukt de Ambassade van Vrede haar instemming en bewondering uit aan het team. Het zijn “ware vredesstichters” .

Bij de foto: Ceciel Funnekotter, coördinator van het Meester Geertehuis, wordt de onderscheiding opgespeld door Herman Evers

 

Vredesweek 2015

De Vredesweek is een jaarlijkse week van bezinning en actie die door de landelijke vredesorganisatie PAX wordt georganiseerd. Plaatselijk geven Ambassades van Vrede vorm aan de Vredesweek.  

Dit jaar was de Vredesweek van 19 t/m 27 september.

Het thema was: Vrede verbindt

Van meerdere activiteiten is een verslag gemaakt. Klik maar op "een verslag".


Is vrede nog mogelijk?

Nabil Sahhar, De Herberg van Ars, Deventer, 4 juni 2015

Een avond van “Geloven Nu” en Stichting Vrede voor Palestina

Bidt u ook mee voor Salam & Shalom; bidt voor deze twee volken, beide kinderen van Abraham,  die vastgelopen zijn in een vicieuze cirkel van geweld en tegengeweld, van wraak en wederwraak. Moge deze niet langer heersen. Vrede immers vereist rechtvaardigheid; moge deze ooit komen.

 

In oktober 2014 werd Nahil Sahhar ook geïnterviewd in 't Zout: 

Enkele fragmenten hieruit:

"‘Wij zijn in staat om elkaar te vergeven’ -

Nabil Sahhar, voorzitter van de Deventer Stichting Vrede voor Palestina
Tekst: Lien Willems, ’t Zout, Parochie Heilige Lebuinus, Deventer e.o., oktober 2014
“Ik heb een sterke innerlijke vrede in me die me immuun maakt voor haat, voor wraak”
. . .
Nabil Sahhar is geboren Palestijn en heeft het nodige meegemaakt van de gespannen verhouding tussen Israël en Palestina. Toch blijft hij opmerkelijk mild in zijn oordeel. ‘Wij Palestijnen haten niet’, zei hij tegen Dries van Agt toen die november 2012 kwam spreken op Saxion Hogeschool. En in dit gesprek zegt
hij: ‘Ik ben immuun voor haat.’

 

Vredesweek 2014

De Vredesweek in 2014 werd mede georganiseerd door de Ambassade van Vrede Deventer, 21 t/m 28 september 2014, gelijktijdig met het Morgenland-festival Deventer. 

Er werden verslagen gemaakt van de volgende bijeenkomsten:

  • donderdag 25 sept. Vredesweeklezing "Geen vrede zonder vrijheid"
  • zaterdag 27 sept. Ontmoeting en maaltijd in het Alevitisch Centrum 
  • zaterdag 27 sept. Viering in de Radboudkerk
  • zondag 28 sept. Interview met Zafer Aydogdu: "Zonder vrijheid geen vrede"

Lees het verslag hiervan: Vredesweek 2014 verslagen.pdf

Pater Frans van der Lugt gedood in Syrië

Pater Frans van der Lugt gedood in Syrië

De Nederlandse pater-jezuïet Frans van der Lugt (75) is maandag 7 april 2014 om 12.09 uur  omgekomen in de Syrische stad Homs waar hij al tientallen jaren werkzaam was.

Lees hier wat er gebeurd is en een gedicht