De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Met de kinderen naar de kerk in de Advents-en Kersttijd

In de advents-en kersttijd

bent u uiteraard in al onze kerken van harte welkom met kinderen. Op verschillende plaatsen in de parochie worden diensten en vieringen georganiseerd op maat van de kinderen:

op de Boerhaar:

Dinsdagavond 24 december om 19.00 uur gaat pastoraal werker Evelien Reeuwijk voor in een gebeds/gezinsviering.

 

 

in Boskamp:

Op Kerstavond, dinsdag 24 december,  is er om 17.00 uur in de kerk van Boskamp weer een kerstviering voor en door kinderen. Er wordt veel gezongen en muziek gemaakt rondom de prachtige kerststal met daarin het kindje Jezus en zijn vader en moeder. Sparks of Joy, het oecumenisch kinderkoor van Olst en Boskamp zingt bekende kerstliedjes en pastoraal werker Clazien Broekhoff vertelt samen met enkele kinderen het mooie en bijzondere verhaal van de geboorte van een kindje in een stal. Alle kinderen mogen thuis al een mooie ster maken en die meenemen zodat we de kerk prachtig  kunnen versieren. Het wordt een hele mooie viering waarin alle kinderen uit Olst en Boskamp, en natuurlijk ook hun pappa’s en mamma’s en opa’s en oma’s van harte welkom zijn!

 

In Deventer-stad, Broederenkerk:

Kerstavond, dinsdag 24 december, om 17.00 uur: gezinsviering door parochiaanvoorganger, mét kinderkoor!!

Woensdag 25 december zijn alle kinderen, groot en klein, welkom bij het Kindje Wiegen om 13.30 uur. Diaken Gauthier de Bekker vertelt het kerstverhaal.


In Colmschate:

Dinsdag 24 december om 16.00 uur: Kindje wiegen in het Titus Brandsma Huis. Alle kleuters en peuters zijn welkom met hun broers en zussen, mama's en papa's, oma's en opa's... We vertellen het Kerstverhaal, en gaan samen op zoek naar de stal waar Jezus geboren is. En natuurlijk zingen we kerstliedjes. Hans Mol begeleidt ons op de piano. Het wordt een feestelijke viering!


In Lettele:

Dinsdag 24 december, 18.30 uur: Pastoraal werker Lonneke van de Berg gaat voor in een communie/gezinsviering, waar het jeugdkoor Youngest Voices XL de mooiste kerstliedjes zingt.

Op eerste Kerstdag, woensdag 25 december om 11.30 uur:  “Rondom de stal”. Alle kinderen ook de hele kleintjes, zijn samen met mama’s, papa’s, oma’s en opa’s welkom om te luisteren naar een verhaal en kerstliedjes te zingen 

 

 

I

in Schalkhaar:

Elke zondag van de advent is er kinderkerk: 

zondag 8, 15 en 22 december: bouwen aan je adventskrans en samen het kerstverhaal spelen.

Dinsdag 24 december, 18.30 uur: Diaken Marc Brinkhuis gaat voor in een communie/gezinsviering, waar het jeugdkoor Youngest Voices XL de mooiste kerstliedjes zingt.

Woensdag 25 december 14.00 uur:  Kindje Wiegen!

Alle kinderen mogen meespelen in het grote kerstverhaal. Er zijn verkleedkleren aanwezig en als je zelf een mooie engelenjurk of herderspak hebt mag je dat natuurlijk ook aan doen. Het allerleukste is natuurlijk als je er alle zondagen bij bent. Maar je bent natuurlijk ook welkom als je er niet alle keren bij kunt zijn.

 

Met je kinderen naar de kerk?

Met je kinderen naar de kerk?

                                Ja hoor, welkom!!

Nicolaas Schalkhaar

Het pastoraal team vindt het belangrijk dat mensen zich thuis en welkom voelen in onze kerk.
Zij wil gezinnen met heel jonge kinderen de gelegenheid bieden om samen naar de kerk te gaan. Daarom is een aanbod ontwikkeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar met kindercrèche en kindernevendiensten in de Nicolaaskerk in Schalkhaar, het zogeheten Eucharistisch Centrum (EC).

Na het openingslied en welkom in de kerk worden de kinderen uitgenodigd voor de crèche en kindernevendienst en gaan zij naar het Koetshuis, vlak naast de kerk. Na de communie komen ze allemaal weer terug om samen met hun ouders de zegen te ontvangen voor iedereen weer naar huis gaat. Álle gezinnen uit de hele parochie kunnen hiervan gebruik maken en zijn van harte welkom.Dus: Met je kinderen naar de kerk? Ja hoor, welkom!!

Nadere info? Wil je meedenken of -werken?
Meld je bij pastor Clazien Broekhoff (jpsalland@live.nl of 06 8320 2244)
Of: U kunt zich aanmelden via het vrijwilligers-formulier achter in de kerk of telefonisch bij Annet te Riele (0570-613 446).

Nicolaas Lettele

Nicolaas Lettele kent al een lange traditie van kindernevendiensten.

Alle kinderen uit de groepen 4 t/m 8 worden uitgenodigd mee te doen.
Kinderen groep 4:         Voorbereiding Eerste H. Communie
Kinderen groep 5, 6, 7: In eenvoudige taal wordt het evangelie van dat weekend
                                   uitgelegd. Er worden eenvoudige knutselwerkjes gemaakt
                                   of er wordt een mooie video bekeken.
Kinderen groep 8:         Voorbereiding H. Vormsel

...en natuurlijk zal er ook iets lekkers en wat te drinken niet ontbreken!

Terug naar → Home Vieren