De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Bidden voor de overledenen in onze H. Lebuinusparochie

Nadat uw dierbare overledene vanuit één van onze locaties of vanuit het crematorium uitgeleide is gedaan, bevelen we ook als gehele H. Lebuinus parochie uw dierbare overledene bij God aan.

In alle geloofscentra zal daarom tijdens de zondagse eucharistieviering die direct volgt op de uitvaart van uw dierbare, voor hem/haar gebeden worden. U zelf bent natuurlijk meer dan welkom om met ons mee te vieren en mee te bidden voor uw dierbare overledene. Voor u als nabestaande willen we zo tot uitdrukking brengen dat u zich door God en door onze gehele Lebuinus-parochiegemeenschap gedragen mag weten in uw verdriet en gemis.


Mijn herder is de Heer,
het zal mij aan niets ontbreken.
Hij leidt mij naar een groene weide;
daar strek ik mij uit aan de rand van het water,
daar is het goed om uit te rusten.
Ik kom weer tot leven, dan trekken we verder,
vertrouwde wegen,
Hij voor mij uit,
want God is zijn naam.
Al moet ik het duister in van de dood,
ik ben niet angstig, U bent toch bij me,
onder uw hoede durf ik het aan………

naar psalm 23


Terug naar → Home Vieren/bid met ons mee

@mdejong