De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Catechese & Ontmoeting, 4 oktober 2017

Vooraf in de Vredeskapel Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed

19.00 uur Eucharistieviering

CATECHESE & ONTMOETING                Neem je ook je bijbel mee?

  • 19.50 uur :           inloop en koffie in Koetshuis Nicolaas Schalkhaar
  •  20.00-21.00 uur: SCHRIFTLEZING : 27e zondag door het jaar  (8 oktober)

                                    EERSTE LEZING : Jesaja 5, 1-7
                                    TWEEDE LEZING : Fil. 4, 6-9
                                    EVANGELIE :      : Mt. 21, 33-43   

 

"Ik heb u uitgekozen uit de wereld om op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn, zegt de Heer. Alleluja"

Allelujavers 27e zdhjaar