De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Uitvaart

De zorg rond het sterven is vanouds belangrijk in de Kerk. Vaak gaat sterven gepaard met lijden en verdriet. Voor degene die sterven gaat en de mensen rondom hem is het een zeer ingrijpend gebeuren. Als Kerk willen wij mensen nabij zijn met onze aandacht, met ons gebed, met rituelen rond sterven en afscheid nemen. In de liturgie rond het afscheid nemen van een dierbare vieren we vol vertrouwen het paasmysterie van Jezus Christus, dat de dood het einde niet is en dat onze verbondenheid met Christus ook deelname aan zijn verrijzenis is.

Iedereen kan vragen om een kerkelijke uitvaart (avondwake, viering, begrafenis, crematie) met dien verstande dat van te voren duidelijk is wat de Kerk dan aanbiedt: het afscheid nemen in het teken en licht van het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer Jezus Christus. Het licht van het geloof mag schijnen over het leven van de dierbare en als zodanig komt ook het leven van de gestorvene ter sprake. In de keuze van liederen, Schriftlezingen en een persoonlijk woord krijgt de viering een persoonlijk karakter.

Mensen van nu staan verschillend in de binding met het geloof en de Kerk. Soms veraf, soms heel nabij. Dit heeft consequenties voor de vorm en inhoud van de viering rond het afscheid nemen van een dierbare. Persoonlijke binding van de overledene met het geloof, binding van de kinderen met het geloof zijn bepalend voor de vorm en inhoud van de afscheidsviering. In een gesprek komt dit ter tafel. Waar mensen veraf staan van de eucharistische beleving is het raadzaam een woordviering te houden. Waar mensen veraf staan van de kerkelijke beleving is het raadzaam om een korte viering te houden op de begraafplaats of crematorium.

De kerkelijke uitvaart wordt begeleid en geleid door een toegewijde en toegeruste parochiaanvoorganger, priester, diaken of pastoraal werk(st)er. Zij doen dit namens de geloofsgemeenschap. Het pastoraal team is verantwoordelijk voor de toedeling van een voorganger bij de uitvaart. In goed overleg met de voorganger zal de uitvaartviering samengesteld worden. Op deze website kunt u boekjes downloaden voor een gebedsviering, eucharistieviering of woord- en communieviering. Daarnaast bieden wij u een grote hoeveelheid keuzeteksten aan (met name Schriftlezingen, gebeden en liederen). Zo kunt u in overleg met de voorganger een persoonlijke uitvaartviering samenstellen.
Klik hieronder bij Uitvaartboekjes.

Na de uitvaart

Nadat uw dierbare overledene vanuit één van onze 5 geloofscentra of vanuit het crematorium uitgeleide is gedaan, bevelen we ook als gehele H. Lebuinus parochie uw dierbare overledene bij God aan. 

In alle geloofscentra zal daarom tijdens de zondagse eucharistieviering die direct volgt op de uitvaart van uw dierbare, voor hem/haar gebeden worden. U zelf bent natuurlijk meer dan welkom om met ons mee te vieren en mee te bidden voor uw dierbare overledene. Voor u als nabestaande willen we zo tot uitdrukking brengen dat u zich door God en door onze gehele Lebuinus-parochiegemeenschap gedragen mag weten in uw verdriet en gemis.

Eucharistisch Centrum: Nicolaaskerk Schalkhaar, Timmermansweg 32

Nota Bene: De regeling rond misintenties blijft op de locaties verder zoals gebruikelijk.