De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Vrijwilligersbeleid van de parochie

Het doel van het vrijwilligersbeleid is het formuleren van duidelijke richtlijnen en het bereiken van een zekere uniformiteit en gelijkheid tussen de vrijwilligersgroepen. We geven daarmee een duidelijk signaal naar de vrijwilligers dat de parochie hun werk waardeert en erkent en dat het belangrijk is dat alle vrijwilligers een eigen plek in de organisatie hebben. Vrijwilligers zijn onmisbaar en zijn de bouwstenen van onze parochie.

U kan het volledige document "Vrijwilligersbeleid" hier inzien.

 

 

Als Heilige Lebuinusparochie in Zuidwest Salland volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:  https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

Ons aanspreekpunt voor dit soort zaken is mevrouw Maria C.C.van Mierlo, tel 06-22126638. 

Zij is Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en integriteit. Zij luistert naar uw vragen en problemen en kan u helpen zoeken naar een oplossing. Ook begeleidt zij eventuele verdere stappen richting bisdom.