De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Vastenactie 2016 - Oeganda

Vastenactie 2016 - Oeganda

Voldoende te eten voor families in Katakwi In 2016 gaat Vastenactieopbrengst naar Oeganda, naar het district Teso in het noordoostenvan Oeganda. Het land is 3½ keer zo groot als Nederland.

Voldoende te eten voor families in Katakwi

In 2016 gaat Vastenactieopbrengst naar Oeganda, naar het district Teso in het noordoostenvan Oeganda. Het land is 3½ keer zo groot als Nederland. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. 15 jaar geleden is de oorlog definitief beeindigd van een schrikbewind van Idi Amin. In deze oorlog werden kinderen ontvoerd en mensen vluchten, al wisten ze niet waar naar toe. Toen de boerenbevolking na de oorlog terug kwam, waren hun hutten platgebrand, hun weinige geiten en koeien waren weg en de weinige bomen die er waren gekapt. De kinderen van oorlog toen, zijn nu volwassen. Maar zij hebben nooit onderwijs gehad, nooit heeft iemand hen geleerd hoe het land te bewerken.

Door de klimaatverandering zijn er steeds extremere weersomstandigheden. Het land ligt op de evenaar, dus het is er altijd zeer warm.
Het regent er maar erg weinig, maar als het regent valt het met bakken uit de lucht. Alles spoelt weg en de oogst is verloren.

De R.K kerk trok zich het lot aan van deze arme boerenbevolking.

Pater Silver Opio is directeur van Socadido (Caritas van R.K. kerk in Oeganda) in dat bisdom. Zijn ontwikkelingsorganisatie helpt de bevolking, om te gaan met extreme droogte én extreme regenval. Hij vroeg onze hulp. Wij moeten daarbij denken aan hulp bij het opstarten aan irrigatietechnieken en het telen van bepaalde gewassen. De boeren hebben ossen, ploegen en zaaigoed nodig. Als er eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. De oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund.

Als de leefomstandigheden beter worden is de bevolking minder ziek en is er minder kindersterfte. Nu overleven mensen soms door het eten van boomblaadjes.

Erg belangrijk is de voorlichting en scholing voor kinderen en volwassenen. Het grootste probleem, maar ook uitdaging voor deze bevolking is WATER.

Jezus vraagt ons “hebt u de hongerigen gevoed en de dorstigen te drinken gegeven?

Onze Engelbert parochie heeft zich het lot aangetrokken van deze boerenbevolking in Oeganda. De collectebus achterin de kerk werd niet voorbij gelopen.
De kinderen van de Jozefschool maakten van een leeg melkpak een eigen spaarpot.

De opbrengsten zijn :

  • Kerk Wijhe          € 685,30
  • Kerk Boerhaar    € 381,60
  • Jozefschool         € 529,62

Namens de boerenbevolking van Katakwi,
Heel hartelijk dank,


Missie, Ontwikkelings en Vredes werkgroep