De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Kruispunt Diaconaal Deventer

Kruispunt Diaconaal Deventer

Leo Fijen en advocaat Jan Vlug bij start diaconaal Kruispunt

Diaconaal Deventer slaat de handen ineen. Maandagavond 7 maart presenteren de gezamenlijke kerken het Kruispunt Diaconaal Deventer met twee sprekers van naam. Leo Fijen (KRO-NCRV) en de Deventer strafrechtadvocaat Jan Vlug spreken deze avond over de essentiële rol van kerken in de huidige samenleving. Dit nieuwe interkerkelijke initiatief bundelt de vele diaconale krachten van Deventer en omgeving.

Het Kruispunt maakt de activiteiten van kerken, parochies en geloofsgemeenschappen op diaconaal gebied zichtbaar zodat ze goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Zo kan er slagvaardig ingespeeld worden op de ontwikkelingen in de samenleving.

Tijdens de startbijeenkomst presenteert het Kruispunt verschillende diaconale initiatieven, haar plannen en haar werkwijze aan alle participanten en belangstellenden.

De bijeenkomst vindt plaats op 7 maart 2016 in kerkgebouw de Oase, Grevelingenstraat 1, 7417 TA, Deventer van 20.00 - 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Toegang is vrij voor iedereen. Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld: administratie@meestergeertshuis.nl.

 

Over Kruispunt Diaconaal Deventer

Het Kruispunt Diaconaal Deventer komt voort uit het project Zorgzame Kerk dat de Protestantse Kerk Nederland afgelopen jaar in Deventer heeft gedaan. Daaruit ontstond een interkerkelijke samenwerking, onder aanvoering van Peter Paul Bieckmann, die men wilde bestendigen na afloop van het project.

In juni 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij alle kerken op de hoogte zijn gebracht van dit initiatief en heeft men breed ingestemd met de plannen om tot oprichting te komen. Op 7 maart wordt de oprichting officieel. Aan de website wordt momenteel gewerkt. Het is een platform waarin de parochie als participant gaat deelnemen. Vanuit het pastoraal team is diaken Marc Brinkhuis hier bij betrokken. Ook de PCI gaat zich naar verwachting aansluiten.