De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Maria Tenhemelopneming

Maria Tenhemelopneming

Op 15 augustus wordt door de Kerk
het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming gevierd.

Dit jaar vieren we in onze parochie
Maria Tenhemelopneming
in het weekend van 13 en 14 augustus

zaterdag 13 augustus 2016
19.00 uur : Eucharistieviering in Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
19.00 uur:  Eucharistieviering in Willibrord Boskamp

zondag 14 augustus 2016
09.00 uur: Woco in Nicolaas Lettele
09.30 uur: Eucharistieviering in Engelbert Wijhe
10.00 uur: Eucharistieviering in Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
10.30 uur: Woco in de Broederen

Zie ook het vieringenrooster

Wat vieren we met Maria Tenhemelopneming?

Wat vieren we met Maria Tenhemelopneming?

Met Maria Tenhemelopneming vieren we hoe Maria haar zoon Jezus in het Paasmysterie is gevolgd en met ziel en lichaam glorievol ten hemel is opgenomen. In Gods liefde leeft Maria voort en komt bij Hem tot voltooiing.

Paus Benedictus XVI verwoordt het als volgt: ‘… de Tenhemelopneming is een werkelijkheid die ook ons raakt, omdat heel helder wordt aangegeven wat onze bestemming is, die van de mensheid en van de geschiedenis.
In Maria denken wij in feite na over de werkelijkheid van de glorie waartoe eenieder van ons geroepen is, evenals heel de Kerk.
De passage van het Lucasevangelie, dat wij lezen in de liturgie van dit hoogfeest, toont ons de weg die de Maagd van Nazareth ging om in de glorie van God te zijn. Het is het verhaal van het bezoek van Maria aan Elisabet (Lc. 1,39-56). Daarin wordt Maria uitgeroepen tot de gezegende onder de vrouwen en zalig genoemd omdat zij geloofde in de vervulling van de woorden die de Heer tot haar gesproken had.
En in het zingen van het Magnificat steeg haar diepe geloof met vreugde op naar God. Zij plaatste zich tussen de armen en de nederigen, die niet vertrouwden op hun eigen krachten, maar zich aan God toevertrouwden en ruimte creëerden voor zijn grote daden in hun zwakheid.
Zoals Maria Tenhemelopneming voor ons een stralende toekomst opent, worden wij ook krachtig uitgenodigd meer op God te vertrouwen, meer zijn Woord na te volgen, meer zijn wil te zoeken en te vervullen, elke dag: dit is de manier waarop wij zalig worden op onze aardse pelgrimstocht en de poort van de Hemel zich voor ons opent.’

Maria Tenhemelopneming, 15 augustus

Terug naar → Home Vieren

@mdj