De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Aanpassingen op de website doorgevoerd

Aanpassingen op de website doorgevoerd

Nadat de parochieherindeling een feit werd, diende ook de website aangepast te worden. Een werkgroep heeft in het najaar van 2015 gekeken naar welke aanpassingen op de website nodig waren om de website beter aan te laten sluiten bij de nieuwe parochieindeling. Vervolgens zijn de aanpassingen doorgevoerd. In april zijn deze aapassingen afgerond.

De veranderingen op de website waren nodig omdat kerkgebouwen zijn gesloten, locaties geloofscentra werden en omdat er ook minder webmasters binnen de parochie werkzaam zijn. Toch is het belangrijker dan ooit om als parochie zichtbaar te zijn. Een goeie website draagt aan die zichtbaarheid bij. 

Wat is er veranderd?

 • De locaties die opgeheven zijn, zijn van de website gehaald
 • Locaties zijn geloofscentra geworden.
 • De geloofscentra bevatten alleen informatie over de geloofscentra. Activiteiten die daar plaats vinden, komen onder de andere menu’s.
 • Enkele namen van de menu’s zijn aangepast.
 • De menu’s zijn gegroepeerd.
 • Nieuwsberichten staan nu niet meer op de hoofdpagina. Daardoor is daar nu plek voor andere zaken.
 • Alle nieuwsberichten staan nu onder het menu Nieuws.
 • Elk menu heeft nu eigen nieuwsberichten. Een nieuwsbericht verwijst nu vaak naar een pagina op de website. Dat scheelt u als bezoeker extra klikken.
 • We zijn trots op onze parochie en onze geschiedenis. Daarom willen we die ook koesteren door het een plek te geven in het menu Archief.

Een website is nooit helemaal af en onze website is dynamisch en we willen actuele informatie tonen. Daarom zullen er nog regelmatig kleine veranderingen plaats vinden. Misschien staan op de website hier of daar ook nog enkele dode links, die we moeten herstellen.  

In de werkgroep deden mee:

 • Webmaster Frans van Vilsteren,
 • Pastoraal assistent liturgie Mieke de Jong-Souren, tevens webmaster voor de vieringen
 • Thom Letteboer, opsteller van Salt&Pepper in 't Zout
 • Redacteur van 't Zout Andrea Ooms-van Duffel en
 • Betsie Engberink, lid parochiebestuur
 • Redacteur van de website Foppe-Klaas Hovinga

Webmasters zijn:

 • Annie Aarnink en Simone te Boekhorst, van Nicolaas Lettele
 • Frans Gieles, van de Broederen Deventer
 • Foppe-Klaas Hovinga, redacteur website, webmaster a.i. van Nicolaas Schalkhaar
 • Gerda Albers, van Willibrord Boskamp
 • Victor Münster, van de Herberg van Ars
 • Past. werker Leo Geurts, van de Nieuwsbrief
 • Mieke de Jong, van de vieringen
 • Frans van Vilsteren, van Engelbert, Wijhe-Boerhaar
 • Anita Straatman, van PCI-Caritas
 • Susanne Poot, van Titus Brandsmahuis in Colmschate


Met grote dank aan al deze mensen en aan BlueBear uit Hengelo, die de technische wijzigingen heeft doorgevoerd.