De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Eerste parochiesynode

Eerste parochiesynode

Eerste parochiesynode van de heilige Lebuinusparochie.

Het is vrijdagmiddag 15 april 2016 en een voor een druppelen er in het Klankbord in Wijhe parochianen binnen om elkaar te begroeten. Al snel is het een gezellig geroezemoes. Marc Brinkhuis opent de synode door de ongeveer 45 aanwezige mensen welkom te heten, waarna vicaris Ronald Cornelissen met  een schriftlezing vervolgt. Bernadet Albers leidt de bijeenkomst op een enthousiaste en doortastende manier en met de nodige humor.

Na alle veranderingen, het sluiten van 6 kerken en de nasleep ervan, is het goed om samen de weg uit te stippelen die de parochie wil inslaan. Voltooien en vernieuwen, daar gaat het deze middag over!

Voltooien is kijken naar wat er tot nu toe is gedaan en vervolgens samen bekijken wat er afgesloten moet worden. Kijken naar losse eindjes die daar aan zitten en wat er af te hechten is. Ook loslaten van de kerk zoals die er tot nu toe is, wordt genoemd.
Er ontstaat de nodige discussie en men komt niet altijd tot volledige overeenstemming, maar dat heeft soms ook tijd nodig. Het lijkt wel alsof de aanwezigen voornamelijk met de toekomst bezig willen zijn, want steeds wordt men er door de gespreksleider op geattendeerd dat er eerst iets moet worden afgerond. Loslaten is blijkbaar moeilijk! Loslaten geeft ruimte om nieuwe wegen in te slaan en daar was dan ook het tweede deel van de bijeenkomst voor.

Met veel enthousiasme en plezier wordt er per geloofscentrum gekeken naar wat er lokaal nodig is. In de uitkomsten zitten overeenkomsten, maar gelukkig ook verschillen. Daarmee kan er van elkaar worden geleerd en geleend.
Het pastoraal team verwoorde ook haar punten voor de toekomst.
Wat besproken werd tijdens het op een na laatste agendapunt van de avond, ‘Hoe nu verder’ zal later richting geven naar de medeparochianen. Het is aan elk geloofcentrum zelf hoe ze dat met haar achterban gaat communiceren. Dat kan in ‘t Zout, maar ook door bijeenkomsten te organiseren waarin de plannen worden besproken.

Als laatste werden op deze bijeenkomst de afspraken bekrachtigd door even samen wat te drinken.