De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Eerste communie / Eucharistie

Ontmoeting met Jezus, de Verrezene. Waar kom je God tegen? Waar is de plek of de tijd dat je elkaar tegenkomt, een ruimte waar het kan en mag gebeuren? Voor het eerst volledig deelnemen aan de Eucharistie vraagt om voorbereiding. Meestal gaat het om kinderen die ongeveer 7/8 jaar zitten en minimaal in groep 4 van het basis onderwijs zitten.

Wat is de Eerste Communie?

In het boekje De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry vertelt de vos aan het jongetje over de waarde van een ritueel. Je kunt je voorbereiden, je kunt er naar uitzien, je kunt je hart klaarmaken om die ander bij je binnen te laten. De eucharistie - of gewoon gezegd de mis - is zo’n ritueel waar ruimte gemaakt wordt om Hem letterlijk en figuurlijk te ontvangen.

Rituelen hebben iets saais. Want alle keren lijkt er hetzelfde te gebeuren. Maar goede rituelen hebben ook stijl en iets plechtigs. Ze werken in de sfeer van langzaam, aandachtig en zorgvuldig. God werkt van binnen, met hulp van de dingen van buiten.

Onze eucharistie is een gemeenschapsgebeuren, alsof het wil zeggen dat jouw ontmoeting met God niet zonder de ontmoeting met medemensen kan. Maar ook omgekeerd: het blijkt niet om jou te gaan, maar om de gemeenschap. Mensen die omgevormd worden tot mensen die geloven, die hopen en die liefhebben. Geloof, hoop en liefde verbinden ons met God.

De eucharistie wordt wel eens omschreven als een drama in 3 delen, waarbij elk deel het volgende voorbereidt. Na het begin (waarin alle neuzen richting God worden gezet) is het eerste deel de Dienst van het Woord. Door naar Gods woord te luisteren groeien we in geloof, zodanig dat we als volk van God kunnen bidden en vragen in de voorbeden. In de Dienst van de Tafel herinneren we ons Jezus’ dood: ‘Dit is mijn lichaam, gegeven voor u’. Deze herinnering is een confrontatie met tekort, geweld, dood. Maar diezelfde herinnering geeft ons hoop en we durven met Jezus te bidden: Onze Vader…

Van daar stijgt onze hoop tot liefde wanneer we ons voorbereiden op de communie, de ontmoeting met de verrezen Christus, die dood en haat te boven ging/gaat. Zo worden wij zelf aan het eind als tekens van liefde de wereld ingestuurd. De Goede Week wordt in elke eucharistie gevierd met de bedoeling dat God ons onderhuids omvormt tot liefdevolle en verrezen mensen. Durven wij ons daartoe te laten verleiden, elke keer weer?

Eucharistie

Waarom gaan mensen op zondag naar de mis? Hoe kan ik Christus ontmoeten in een eucharistieviering? Wordt dat stukje brood écht het lichaam van Christus? Wie mogen de communie ontvangen? In de video hiernaast wordt uitgelegd wat de Eucharistie is.


 

Eerste H. Communie in 2018-2019

Eerste Heilige Communie ontvangen in de H. Lebuinusparochie? Dat kan!

We geven hieronder een overzicht van álle mogelijkheden van het komend jaar zodat u/jij vrij bent om te kiezen aan welke voorbereiding en viering deelgenomen kan worden.

Lettele: 16 juni 2019                       H. Nicolaaskerk in Lettele 10.30u

Voorbereiding met de kinderen: vanaf oktober eens in de 3 weken steeds op zaterdagavond
18.45u-20.00u (dezelfde avonden als de voorbereiding op H. Vormsel).
Data worden bekend op de ouderavond.
Ouderavond: 1 oktober 20.00u
Plaats: Parochiecentrum Nicolaaskerk Bathmenseweg 35 Lettele.
Begeleiding: diaken Marc Brinkhuis/pastoor Cornelissen.


Stad, Schalkhaar en Colmschate: 26 mei 2019          H. Nicolaaskerk Schalkhaar 10.30u

Ouderavond: 28 november 2018, 20.00u Kerkstraat 1 Deventer
Data voorbereiding: 10 februari, 3 en 24 maart, 7 en 14 april, 12 en 19 mei. (o.v.)
Plaats van de voorbereidingsbijeenkomsten: Kerkstraat 1 Deventer
Begeleiding: pastoraal werkster Clazien Broekhoff


Boskamp/Olst: 26 mei 2019           H. Willibrordkerk te Boskamp 11.00u
Data voorbereiding met de kinderen worden in overleg met de werkgroep vastgesteld.
Ouderavond: woensdag 3 oktober 20.00u in De Hoeksteen, naast de kerk
Plaats voorbereiding met de kinderen: De Hoeksteen, naast de kerk
Begeleiding: pastor Gé Nijland en werkgroep

 

OPGAVE: Bij pastor Clazien Broekhoff, jpsalland@live.nl 06 8320 2244.

Vermeld altijd duidelijk bij welke groep uw kind wil aansluiten.

Of wilt u eerst nadere informatie? Dat kan altijd! Ook bij Clazien Broekhoff


.