De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Archief 2012

Archief 2012 Archief 2012

In het archief Eucharistisch Centrum - Maria Koningin
zijn een aantal bijzondere vieringen of gebeurtenissen
uit het jaar 2012 voor u uitgelicht.

door Mieke de Jong-Souren OSB a.p.s.
pastoraal assistent liturgie hlp en voormalig ec-mk

Eucharistisch Centrum gaat van start

Eucharistisch Centrum gaat van start

Begin 2011 maakte bisschop Eijk bekend, dat de kerk van de Maria Koningin aan het Mariënburghplein in Deventer binnen de H. Lebuinusparochie is aangewezen als Eucharistisch Centrum (EC). De Maria Koningin wordt een centrum waar zonder uitzondering en op een vast tijdstip op zondagen, kerkelijke hoogfeestdagen en op nader te bepalen kerkelijke feestdagen de eucharistie wordt gevierd. De bisschop vindt het van groot belang dat gelovigen erop kunnen rekenen, dat er nu en in de toekomst in elke parochie minstens één kerk is en zal blijven waar op zondag altijd de eucharistie wordt gevierd: ‘de ervaring leert dat het mensen aantrekt en dat het kerkbezoek toeneemt, indien de liturgie van de eucharistie op een waardige, inspirerende, verzorgde wijze wordt gevierd, op een vaste plaats, op een vaste tijd en overeenkomstig de liturgie van de kerk. Het Eucharistisch Centrum is ook de kerk waar de pastoor zoveel mogelijk een vaste plaats zal hebben.”

Lees hier het volledige verslag dat Gerda Albers schreef voor 't Zout (januari 2012)

Met de eucharistieviering van zondag 27 november 2011
ging het Eucharistisch Centrum in de Maria Koningin-kerk officieel van start.

Het was de 1e zondag van de Advent. Bij het ontsteken van de eerste kaars van de Adventskrans hebben we gebeden om Gods Licht. 'Licht in onze ogen, dat wij elkaar zullen zien zo goed als nieuw. Licht in onze harten, dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen.'
De Cantorij verzorgde de muzikale omlijsting.

Het kernteam

Het kernteam

De leden van het kernteam waren de trekkers van het EC. Aangezien het EC een voorbeeldfunctie moest krijgen op het gebied van liturgie, droeg het kernteam zorg voor een toegroeien van alle liturgische geledingen naar een goed verzorgde liturgie. Zij coördineerden en werkten alle voorbereidingen en benodigde activiteiten uit die daartoe leidden.

Het kernteam bestond uit:

Pastoor Joachim Skiba
Mieke de Jong-Souren (pastoraal assistent voor de liturgie in de H. Lebuinusparochie)
Koen Spliethof (vanuit locatie Maria Koningin)

Koren Maria Koningin

Koren Maria Koningin

 

Iedere eucharistieviering werd door een koor opgeluisterd.

De koren van de Maria Koningin-locatie verzorgden zoals voor de komst van het EC altijd al gebruikelijk was op 3 zondagen van de maand de zang.


Maria Koningin-koren :

De Cantorij / Diepenveens Mannenkoor / Gemengd Dames- en Herenkoor MK /  Kinderkoor MK

Gastkoor van de maand

Gastkoor van de maand


Om de verbondenheid met het Eucharistisch Centrum te vergroten waren alle koren uit onze parochie uitgenodigd om op de 2e zondag van de maand de eucharistieviering in het Eucharistisch Centrum op te komen luisteren.

Kwam een gastkoor zingen, dan werden ook lectoren/misdienaars en acolieten uit de betreffende locatie gevraagd om in de viering te assisteren.

De spits werd op 11 december 2011 afgebeten door de jeugdkoren (nu genaamd Youngest Voices XL) uit de locaties Nicolaas Schalkhaar en Titus Brandsma o.l.v. Rob van den Berg. Het beviel zo goed, dat we samen met dit jeugdkoor ook Advent 2012 en 2013 aan mooie gezinsvieringen vorm en geluid konden geven.
Ook de dartelende kids van kinderkoor Boerhaar o.l.v. Ellen Hekking togen twee keer naar Deventer. 

Natuurlijk mochten we ook volwassenen-koren verwelkomen uit Nicolaas-Lettele (Voce Magna) + Schalkhaar (Brugkoor), Theresia-Olst (Gemengd Dames- en Herenkoor), O. L. Vrouw O.O Wijhe (St. Caecilia), Radboud (St. Caecilia), Broederen (St. Ceacilia + Schola), Joannes Vianney en H.Hart (VoxVivace + Gregoriuskoor).

Lees hier terugblikken van twee vieringen in 2013 met  kinderkoor Boerhaar en met  Youngest Voices.

 

Kom-en-zing-mee-koor

Kom-en-zing-mee-koor

Vanaf 29 januari 2012 konden parochianen meezingen in het Kom-en-zing-mee-koor.

Kom-en-zing-mee op de 5e zondag van de maand
- Voor wie van zingen hield, vooral ook niet-koorleden.
- Voor wie de uitdaging aandurfde om ad hoc een koor te vormen.

Parochianen uit alle windstreken van de parochie waren van harte welkom om in dit koor met elkaar de eucharistieviering op te luisteren.
Zangervaring was niet nodig, alleen enthousiasme en tijdig aanwezig zijn om de liederen met elkaar in te oefenen.

Vaste ingredienten waren de de vaste gezangen van de Lourdesmis.
Makkelijk aan te leren, ook voor onze jonge zangers, misdienaars en acolieten.

Een aantal keren werd deze koorvorm ook bij andere eucharistievieringen ingezet. Zoals in de aanloop naar een Lourdes-bedevaart. We konden dan iets van de Lourdebeleving zichtbaar maken met de Lourdesgezangen, Marialiederen én een lichtprocessie aan het eind van de viering.

 

Kom op adem

Kom op adem

Vanaf 2012 werd de Kom-op-adem-viering geintroduceerd voor de eucharistievieringen op 2e Kerstdag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag.
Kom op adem, op Gods adem ... in de eucharistie, in de stilte, in het zingen vanuit je hart. Een eucharistieviering waarin het Woord en de Eucharistie, maar ook de elementen stilte, rust en met elkaar zingen vanuit je hart je begeleiden naar Hem om wie het allemaal gaat. 

Soms werd de Kom-op-adem-beleving ook op andere zondag gebruikt. Zie archief voor 2015/archief EC 2013 
Kom op adem-vieringen zijn nog steeds op 2e Kerstdag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag in het Eucharistisch Centrum. Zie vieren/komopadem.

 

Koffie & Ontmoeting

Koffie & Ontmoeting

Na afloop van iedere zondagse eucharistieviering (dus ook op (hoog)feesten die doordeweek vielen) werden alle parochianen uitgenodigd om met elkaar in de ontmoetingsruimte van de kerk een kopje koffie te drinken en een praatje te maken, een essentieel onderdeel van het EC.
Ook pastoor Skiba was dan twee, soms driemaal per maand aanwezig. Ondanks zijn overvolle agenda wilde hij zo vooral uitstralen dat hij er voor iedereeen wil zijn. Op zondag nam hij dan ook voor iedereen de tijd.

We waren blij met de mensen van de koffiegroep die de Maria Koningin-locatie rijk is. Zij maakten de koffie & ontmoeting iedere keer mogelijk.

Snuffelstage misdienaars

Snuffelstage misdienaars

We mochten ons verheugen in een groeiend aantal misdienaars/acolieten. Communicanten nodigden we uit voor een snuffelstage: misdienaars-toogjes aan en hup, meteen aan het werk: bellen, buigen, knielen, toortsen dragen, aandragen kelk, karafjes met wijn en water en het kannetje met handdoek voor de handwassing. Met de hele groep werd regelmatig geoefend voor of na de eucharistieviering, m.n. als er bijzondere taakjes te doen waren, zoals rond het Paastridium.

Vooral Maria, onze Moeder Gods, heeft ons bij de toestroom van misdienaars een stevig handje geholpen.

De kids leerden niet alleen vakkennis en vaardigheden. Bidden en zingen, daaraan deden ze van harte mee (zelfs de latijnse gezangen!). We bedachten allerlei taken en spelenderwijs leerden ze - vooral als ze met acht kids tegelijk dienden - die taken te verdelen, elkaar te helpen en een ander een taak te gunnen.

Kenmerkend voor het Eucharistisch Centrum was dat de misdienaars/acolieten ook mochten meedienen als ze niet ingeroosterd waren. De meeste kids waren dan ook iedere week present!  Ook uit andere locaties konden misdienaars/acolieten vrij instromen. Meedienen over de locatiegrenzen heen werd versterkt door de activiteiten die we voor álle misdienaars/acolieten uit onze parochie organiseerden. Zie het archief in 2015 en archief vóór 2015 om al onze avonturen en belevenissen nog eens na te lezen.  

Na de eucharistieviering verzamelden we ons in de sacristie en sprak pastoor Joachim met een buiging naar het kruis : 'Wij danken God'. Waarop de kids steevast antwoordden met 'en alle misdienaars in het bijzonder!!!'. Vervolgens kregen ze wat lekkers uit de snoeptrommel en werd er nog lekker gespeeld in de ontmoetingsruimte.

Paus Johannes Paulus II liturgisch vereerd

Paus Johannes Paulus II liturgisch vereerd

 

 

Op 1 mei 2011 werd paus Johannes Paulus II zalig verklaard.
Met velen hebben we dat in onze parochie met een vesperlof meegevierd.

Vanwege het grote belang van deze paus voor de wereldkerk en de talloze verzoeken om liturgische verering heeft het bisdom besloten deze zalige paus speciaal te gedenken tijdens de zondagse eucharistieviering.
Ook wij sloten hierbij aan op zondag 15 januari 2012.

 

 

 

Paastridium met de vijf stadslocaties

Paastridium met de vijf stadslocaties

Al een aantal jaren verzorgden de vijf Deventer-stadslocaties Radboud-Broederen-Joannes Vianney-H.Hart en Maria Koningin met elkaar de invulling van de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en in de Paasnacht. De vieringen waren steeds op wisselende locaties.

In 2012 werd besloten dat alle vieringen in de Goede Week alléén plaats zouden vinden in het Eucharistisch Centrum. Om de verbondenheid zichtbaar te maken gaven koren, lectoren, acolieten en misdienaars uit de vijf stadslocaties met elkaar vorm en inhoud aan de vieringen.
De Paaskaarsen van de stadslocaties Broederen, H. Hart, Joannes Vianney en Radboud werden aan het eind van de Paaswake ook ontstoken. Het Licht van de Paaskaars en gezegend wijwater van de Paasnacht werden naar de locaties gebracht en in de viering van Eerste Paasdag plechtig binnengedragen.

Hieronder ziet u een foto-compilatie van 3 jaar Goede Week met de vijf stadslocaties.
Na de sobere vastentijd (geen bloemen - alleen liturgische verbeelding - mj) wist de bloemengroep Maria Koningin in de kerk een fleurige en heerlijk geurende Paassfeer te  creeëren.Bachconcert

Bachconcert

Twee jong getalenteerde Poolse musici, Ania Nowak en  Tomaz Pokrzywinski, waren in mei 2012 op bezoek bij hun oom....... pastoor Joachim Skiba.
Hij wist beide musici te strikken voor 2 concerten in onze parochie.

 

Op woensdag 23 mei 2012 verzorgden Ania en Tomaz het 'Bachconcert' in het Eucharistisch Centrum. Ze speelden de Bach werken: D minor Suite for solo cello en D minor Partita for solo violin. Een was fantastische avond! Hieronder ziet u een foto-impressie.

Op zaterdag 26 mei 2012 waren zij de kartrekkers van 'het tuinconcert bij pastoor Skiba' in zijn pastorietuin te Wijhe.
Hoe Pinksteren op klassieke tonen van hen en musici uit onze eigen parochie werd ingeluid leest u in het archief voor 2015.
Het was een Pinkster-avond om nooit te vergeten!

Ania Nowak en Tomasz Pokrzywinski zijn twee jonge, getalenteerde Poolse musici, die na hun conservatorium-opleiding in Wroclaw / Warschau elkaar hebben gevonden. Ze spelen met diverse orkesten (o.a. European Union Baroque Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Academy of Ancient Music, Holland Baroque Society) en hebben hun sporen al op vele internationale podia verdiend.

foto's Jadwiga Bosman


Vakantiekoor

Vakantiekoor

In de zomermaanden genoten vele koorzangers van een welverdiende vakantie. De leden van het Gemengd Dames- en Herenkoor Maria Koningin namen dan voor alle andere koren de honneurs waar en zongen iedere zondag. Dat waren dus 8 zondagen op rij!

We hebben het zeer gewaardeerd dat we ook in de vakantieperiode op koor-ondersteuning van het Gemengd Koor konden rekenen.

 

Opname in de R.K. Kerk

Opname in de R.K. Kerk

Het was een feestelijke en bijzonder warme eucharistieviering op 30 september 2012 waarin Sanne  in de katholieke Kerk opgenomen werd door het H. Doopsel en H. Vormsel. Het afgelopen jaar werd ze door pastor Geurts naar deze grote stap in haar leven toegeleid. In de viering werden pastoor Skiba en pastor Geurts geassisteerd door acht misdienaars en acolieten. Omdat de viering ook in het teken stond van de H. Franciscus konden de kinderen tijdens de offerande een kaarsje op het altaar plaatsen. Het kom-en-zing-mee-koor kon zich verheugen op verrassend veel mensen die zich bij dit ad-hoc koor aansloten om samen met de vele mensen in de kerk Gods lof te zingen.

We hebben voor Sanne gebeden dat zij op voorspraak van de H. Franciscus
door het vuur van de Heilige Geest

de voetstappen van Jezus blijft volgen
en dat Gods liefde vrucht mag dragen in haar leven………
en in ontmoetingen met mensen op haar levensweg.

Dat wij allen Sanne daarbij ondersteunen en tot voorbeeld zijn…………;

TERUG naar HOME