De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Catechese & Ontmoeting, 3 mei 2017

Vooraf in de Vredeskapel Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
18.00 uur:  Aanbidding

18.45 uur:  Vespers Paastijd
19.00 uur:  Eucharistieviering

CATECHESE & ONTMOETING             Neem je ook je bijbel mee?

  • 19.50 uur:           inloop en koffie in Koetshuis Nicolaas Schalkhaar
  • 20.00-22.00 uur: SCHRIFTLEZING : 4e zondag van Pasen (7 mei - Roepingenzondag)

                                          EERSTE LEZING:     Handelingen 2, 14a. 36-41
                                          TWEEDE LEZING:    1 Petrus 2, 20b-25
                                          EVANGELIELEZING:  Johannes 10, 1-10                                        

 

   

     'Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer.
    Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij'