De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Adviescommissies

Een twintigtal adviescommissies heeeft zich gebogen over de herstructurering van de parochie. De adviescommissies kwamen met adviezen over verschillende onderwerpen.

De volgende commissies zijn opgesteld:

 1. Liturgie
 2. Secretariaten en archief
 3. Koren
 4. Jongerenpastoraat
 5. Catechese
 6. Bezoekgroepen
 7. Sacramentenvoorbereiding
 8. Oecumene
 9. Scholen/schoolvieringen
 10. Parochiële Pastoraatsgroep
 11. Behoud van waardevolle activiteiten
 12. Eucharistisch Centrum
 13. Maatschappelijke relevantie
 14. Financiën en (leden)administratie
 15. Kerkbijdrage/kerkbalans
 16. Adviescommissie Logistiek (zoals rondbrengen van t Zout
 17. Opheffing kerkgebouwen en onttrekking aan de eredienst
 18. Adviescommissie afwikkeling inventarissen enz.
 19. Begraafplaatsen
 20. Gebouwenonderhoud en parochieel beheer

U kun hier de lijst downloaden en zien wie de contactpersonen zijn.