De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Rozenkransgebed in mei

Rozenkransgebed in mei

In de meimaand kunt u doordeweeks op meer plekken dan gebruikelijk de rozenkrans meebidden.
Een heerlijke gebedsvorm om via Maria alles wat ons persoonlijk en in de wereld ter harte gaat aan God te kunnen toevertrouwen.


Vredeskapel EC-Nicolaas Schalkhaar

  • iedere dinsdag, 09.30 uur (na de H. Mis van 09.00 uur)
  • woensdag 18 + 25 mei 18.30 uur (tijdens Aanbiddingsuur en aansluitend 19.00 uur H. Mis)
  • woensdag 4+11 mei vallen in de Paastijd en bidden we de Mariavespers.

Dagkapel Engelbert Wijhe

  • iedere dinsdag, 19.00 uur
  • 3e dinsdag van de maand voor priesterroepingen en voor alle noden in de wereld.

Engelbert Boerhaar

  • 12, 19, 26 mei, 18.30 uur (aansluitend H. Mis of woco)

In dit 'Jaar van de Barmhartigheid'
brengen we ook graag de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid onder uw aandacht.

Rozenkrans Goddelijke Barmhartigheid

Zie ook vieren/bidmetonsmee/rozenkrans
voor uitleg rozenkrans - rozenkransboekjes

@mdj

Terug naar → Home Vieren