De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Vespers

Vespers

Als de dag ten einde loopt, breekt de tijd aan van de dankzegging voor alles wat God ons die dag gegeven heeft en voor al het goede dat we in zijn naam hebben mogen doen. Zoals de wierook bij het avondoffer in de tempel, stijgt ook nu het gebed van de hele Kerk ten hemel. Omdat dit avondgebed in de eerste plaats gedacht is als een gebed van het hele kerkvolk, zijn hiervoor vaak de mooiste en de meest toegankelijke psalmen uitgekozen.
Daarbij komt telkens nog een lyrisch stuk uit het nieuwe testament: een voorbeeld van het christelijk bidden in de eerste Kerk.

Bid de vespers met ons mee

 

Broederen

19.00 uur: iedere dindag
Vredeskapel EC Nicolaas Schalkhaar
18.45 uur op woensdag
in de
- Advent: 4,11,18 december
- Kersttijd: 8 januari 2020
 (de vespers worden gebeden tijdens het wekelijkse Aanbiddingsuur van 18.00-19.00 uur, aansluitend H. Mis) 

- Veertigdagentijd: 4,11,18,25 maart 2020, 1, 8 april 2020
- Paastijd: 15, 29 april 2020, 6, 13, 20, 27 mei 2020
        valt de Paastijd in mei, dan worden de Mariavespers gebeden.

(de vespers worden gebeden tijdens het wekelijkse Aanbiddingsuur van 18.00-19.00 uur, aansluitend H. Mis) 

U kunt de vespers ook thuis met ons meebidden
via de website van De Tiltenberg (wachtwoord brevier) : klik hier

Opbouw van de vespers:

  • een hymne
  • twee psalmen met antifonen
  • een lofzang uit het nieuwe testament met antifoon
  • een korte schriftlezing
  • beurtzang
  • de lofzang van Maria (Magnificat) met antifoon
  • slotgebeden

Bron en info: Getijden

Terug naar → Home Vieren/bid met ons mee

@mdejong