De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Aanbidding

Aanbidding

In de eucharistische aanbidding aanschouwen wij Christus in Zijn lijden, sterven en verrijzenis.
Christus nodigt u uit Hem te danken, te loven, te aanbidden, zijn Woord te horen en u te laten voeden door zijn eucharistische aanwezigheid.

Voor de aanbidding wordt de monstrans met daarin de geconsacreerde hostie (het Sacrament van de Eucharistie) op het altaar geplaatst. In de stilte mogen we biddend voor het Allerheiligst Sacrament onze vreugde en dankbaarheid, ons verdriet en pijn aan Jezus toevertrouwen.

Jezus wacht ook op u!

Vredeskapel
Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar

Iedere woensdag : 18.00 tot 19.00 uur
  met aansluitend Eucharistieviering

   en biechtgelegenheid vanaf 18.30 uur

U kunt zich ook thuis in gebed met ons en de Kerk verbinden.
Nieuw: Gebedsboekje met Aanbiddingsgebeden en Aanbiddingsliederen @mdjong

Straalkracht van Gods liefde

Straalkracht van Gods liefde

In de eucharistische aanbidding aanschouwen wij Christus in Zijn lijden, sterven en verrijzenis. Christus nodigt u uit Hem te danken, te loven, te aanbidden, zijn Woord te horen en u te laten voeden door zijn eucharistische aanwezigheid. De eucharistische aanbidding zal ons daardoor ook sterken in de vriendschap met Hem, want in geloof is het een ontmoeting in liefde: God bemint mij – ik laat mij beminnen – en ik bemin Hem! Hierdoor ontvangen wij ook nieuwe kracht voor ons dagelijks leven, om vanuit zijn liefde de anderen te beminnen.
(Uit:
Bezinning op het Woord)

  • H. Paus Johannes Paulus: „Een waarlijk moment van aanbidding is meer waard dan welk werk van de kerk ook, ook al is het apostolisch".


  • Z. Moeder Teresa: „Een parochie die de aanbidding weer in ere herstelt, zal vroeg of laat tot bloei komen".
  • Pater J. Bots sj: ‘Aanbidden is je blootstellen aan de werkzame straalkracht van Jezus’offerliefde. ... Het samen-zijn met God versterkt de menselijke saamhorigheid: doordat Hij erbij is, komen mensen en gemeenschappen eerst goed tot hun recht.”

Het verhaal
van de heilige pastoor van Ars

Telkens wanneer hij overdag de kerk binnenging, trof hij daar een eenvoudige boer aan. Urenlang geknield voor het tabernakel, urenlang stil en zwijgend aldaar. Zonder een moment zijn lippen te bewegen. Op een dag stelde de pastoor hem toch maar eens de vraag: “Wat doet u eigenlijk hier de hele tijd?” En de eenvoudige man antwoordde in heel simpele woorden: “Hij, Christus, kijkt naar mij en ik, ik kijk naar Hem”.

Een eenvoudig antwoord! Maar met een geweldig rijke inhoud! Want is hiermee niet de kern geraakt van wat aanbidding heet! Aanbidding van Christus, werkelijk aanwezig in het heilig Sacrament van de Eucharistie!
Aanbidding is de persoonlijke ontmoeting van Christus met ieder van ons persoonlijk, is het contact van hart tot Hart. Dat allerbelangrijkste moment in mijn leven dat ik naar Hem mag opzien en Hij mij aanziet, en naar mij omziet.

Ik ben tot de Heer gegaan
       …een huismoeder in aanbidding
                   Uit: Onder de straalkracht van Gods Liefde - Pater J. Bots SJ

'Ik ben in de kerk naar het tabernakel gekomen zoals ik was: met mijn boodschappentas vol sla, aardappelen, vlees en brood. Ik ben naar de Heer gegaan, heel eenvoudig in mijn dagelijkse kleren, met mijn moede lichaam en mijn matte ziel, met een hart vol zorg om het gezin, om de kleintjes en om de groten en om allen, dichtbij en veraf, die mij af en toe hun zorgen toevertrouwen.

Ik ben tot de Heer gegaan, in de regen, door de grauwe straten, onder de grauwe hemel, om al het grauwe bij Hem te brengen dat mijn ziel en mijn leven vulde... Hij wachtte op mij zoals Hij iedereen verwacht die Hij heeft geroepen - de vrouwen en de mannen, de kinderen en de jeugdigen van alle eeuwen.

Hij verwachtte mij... en ik heb Hem niet gezegd wat ik Hem eigenlijk had willen zeggen: dat het leven hard is, dat de kinderen mij vermoeien, dat ik het zat ben iedere dag weer dezelfde karweitjes te doen, waarmee men nooit klaar is... Ik heb niet gezegd dat ik soms droom van vluchten, reizen, boeken, muziek, van poëzie.

Ik heb Hem niet van mijn angsten verteld, mijn noden, de hele ellende van de wereld die zwaar drukt op onze harten en schouders en wellicht nog het zwaarste op de huisvrouwen van wie de man werkloos is.

Niets van dat alles heb ik Hem gezegd. Hij was er immers bij en Hij wist toch alles. Ik heb Hem alleen maar dank gezegd. Dank dat Hij er is, bij ons arme mensen van het begin van deze eeuw, zoals Hij er was tussen zijn landslieden in Galilea en Judea.

Dank, dat onze noden en verdrietigheden Hem nooit teveel worden, evenmin als onze zonden en onze opstandigheid. Nee, ik heb Hem niet mijn nood geklaagd...ik heb Hem alleen maar dank gezegd.

En ik ben naar huis gegaan om het huishouden te doen, de soep te koken, de was te doen... ik ben naar huis gegaan door de grauwe straten, onder de grauwe hemel... maar in mijn ziel was er geen grauwheid meer...'

Meer info over Aanbidding: www.aanbidding.nl

Terug naarHome vieren/bid met ons mee

@mdejong