De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Koetshuis

Inloopochtend in het Koetshuis

Elke dinsdag kunt u tussen half tien en half twaalf binnenlopen voor een kopje koffie of thee en om een praatje te maken. Ook kunt u er terecht voor het opgeven van misintenties.

Gebruik van het Koetshuis

Het secretariaat registreert het gebruik van het Koetshuis. Gebruikers dienen zich daar aan te melden. Dit mag telefonisch of per mail. Zelf noteren op de kalender in het Koetshuis is niet meer bindend.

Vergaderruimte bespreken

Wilt u voor een vergadering o.d. van uw werkgroep een zaaltje in het Koetshuis bespreken, dan kunt u dat doen via het parochie secretariaat (tel. 0570-622834). Daar kan men bekijken of het Koetshuis vrij is op de door u gewenste datum en vervolgens wordt uw reservering meteen vastgelegd.

De sleutel van het Koetshuis kunt u, in overleg, afhalen bij Marlies Lucassen, Oerdijk 74B (tel. 0570-636325) of bij Annie Mulder, Het Hooiland 2 (tel. 0570-634383).