De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Toelichting zaterdagavondvieringen

Toelichting zaterdagavondvieringen

De viering op de zaterdagavond blijft een punt van discussie.
Sommige mensen vinden het geweldig, anderen komen er niet.
Bij het nieuwe rooster vanaf september daarom een korte toelichting.

Wij zijn één parochie. Dat betekent ook voor de vieringen dat we rekening moeten houden met elkaars wensen en met de inzet van het hele team. In het verleden waren er meerdere ritmes: een hele maand op zaterdag (Boskamp) om de week op zaterdag (Lettele) om 17:00 uur op zaterdag (Wijhe) en op zaterdag en op zondag (eucharistiecentrum Schalkhaar). Deze verschillende ritmes leverden ook problemen op met betrekking tot de bezetting door het pastorale team.

In het rooster vanaf september is gekozen voor viering op zaterdag avond in Lettele en Schalkhaar om beurten. Ook voor Boskamp en Engelbert is er tweemaal een viering op zaterdagavond: het tweede en het vierde weekend. Zo is de pijn wat verdeeld, en de mogelijkheden zijn per geloofscentrum gebleven. Het blijkt dat ook pastores efficiënter ingedeeld kunnen worden (twee vieringen in het weekend) Verder blijkt dat er rekening wordt gehouden met themavieringen en andere speciale vieringen zodat de belasting voor het koor minimaal is.

Terug naar → Home Vieren