De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Activiteiten

In het Titus Brandsma Huis (TBH) vinden ook activiteiten plaats die gericht zijn op gemeenschapsopbouw, diaconie.

Elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer schept ruimte voor een goed gesprek.