De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Biddende moeders

Biddende moeders

‘Mothers Prayers’, moeders die bidden voor hun kinderen, is in 1995 in Engeland ontstaan. Twee oma’s, Veronica en haar schoonzus Sandra, voelden toen de roep van God om speciaal voor hun kinderen te gaan bidden. Ondertussen komen in meer dan 80 landen duizenden groepen moeders en oma’s bijeen om voor hun kinderen te bidden. Vele gebeden zijn verhoord en velen hebben kracht en steun in het gebed ervaren.

  ‘Begrijp dat Jezus nog veel meer van onze kinderen houdt dan wij.
Hij wil hen zo graag beschermen en laten groeien in Hem.
Omdat Hij alleen tussenbeide komt als Hij gevraagd wordt, ziet Hij uit naar onze gebeden.’
(Veronica)
 

In Nederland is in oktober 2002 de eerste groep Biddende Moeders van start gegaan. Inmiddels zijn tientallen groepen actief en ook in onze Heilige Lebuinusparochie komen moeders in huiselijke kring bij elkaar.
Meer algemene info vindt u op de site van Mothers Prayers: www.mothersprayers.com.

Meebidden in de Heilige Lebuinusparochie

Alle vrouwen met een moederhart, dus ook geestelijke moeders, kunnen zich bij Biddende Moeders aansluiten. Binnen onze Heilige Lebuinusparochie komen Biddende Moeders op elke eerste maandag van de maand 's morgens tesamen van 9:45 uur tot 11:30 uur en op overige maandagen 's middags van 13:15 uur tot 15:00 uur, in Olst of Wijhe.

Waar u ook woont, u bent van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden.

Voor meer info:
Trudy Ulfman, e-mail: t.ulfman@hotmail.com
Mariet Eilert,  e-mail: anton@eilert.nl
of via het Centrale Secretariaat, zie menu Contact.

Bidden voor de kinderen

Biddende Moeders is een vorm van huisliturgie waarin moeders zich laten leiden door de H. Geest. We vertrouwen onze kinderen, zorgen én dankbaarheid op een speciale manier toe aan God, onze Hemelse Vader. We bidden uit ons gebedenboekje, zingen en lezen uit de H. Schrift. De namen van de kinderen worden op een rond papiertje geschreven en symbolisch aan de voet van het Kruis gelegd. We laten ze daar in een mandje - in God’s handen - achter.

Natuurlijk wordt ook gebeden voor grote en kleine, bekende en onbekende mensen(kinderen), die gebed nodig hebben. Ook de vaders, de Kerk en haar priesters en pastores sluiten we in onze gebeden in.

Alles wat in de groep gezegd wordt en ter sprake komt is vertrouwelijk en blijft binnen de groep. De moeders geven elkaar geen advies. Als we dat zouden doen, dan laten we God niet aan het werk en proberen we zelf oplossingen te vinden.

Zo wordt ook de spiritualiteit van Biddende Moeders duidelijk: Volledige overgave aan God en op Hem vertrouwen.
Overgave aan God dat wil zeggen dat we God het centrum van ons leven willen laten zijn. We gaan naar Hem toe om de kinderen, die Hij ons heeft toevertrouwd, aan Zijn liefdevolle zorg toe te vertrouwen. Hij weet immers het beste wat goed is voor de kinderen. Daarom bidden we naar Zijn wil, niet naar de onze. Dus bidden we dat God’s wil in hun kinderleven mag geschieden en vragen om Zijn bescherming en zegen over de kinderen.

  ‘Heer, hier zijn mijn kinderen.
U houdt nog veel meer van hen dan ik.
U kunt dingen veranderen, die ik niet kan veranderen,
Daarom vertrouw ik hen toe aan uw veilige en liefdevolle zorg.
En nu kan ik me verheugen omdat ik U vertrouw.’

Soms kan het gebeuren, dat,
hoewel de omstandigheden niet veranderen,
we toch vreugde vinden,
omdat we anders tegen de situatie aankijken,
en beseffen dat er verandering zál komen als het Gods tijd is.’
 

Landelijke opendag

Zie de website: www.mothersprayers.com

Regiodagen Mothers Prayers - Biddende Moeders

Mothers Prayers houdt door het hele land regiodagen.
De eerstvolgende is op zaterdag 5 november 2016 in Utrecht. In de nieuwsbrief najaar 2016 leest u de uitnodiging.

Deze dag is voor alle moeders uit de regio en ook speciaal voor alle moeders en vrouwen met een moederhart die eens willen kennismaken met Biddende Moeders. Rondom een thema wordt een lezing gegeven. Er wordt samen gebeden en gezongen en de dag wordt afgesloten met een Eucharistieviering.

De landelijke coördinatrice van Mothers Prayers, tevens onze regionale coördinatrice, is Christine van Laar, tel. 038-3374864, mail mothersprayers_nl@hotmail.com.

Nieuwsbrieven Mothers Prayers

De laatste nieuwsbrieven van Mother Prayers:

Om deze nieuwsbrieven te kunnen lezen heeft u de Acrobat Reader nodig. U kunt Acrobat Reader hier gratis downloaden.

Gebeden van Biddende Moeders

Enkele gebeden van de Biddende Moeders:

Een lied dat erg favoriet is bij beide groepen, is een lied van overgave en gerichtheid op God, ook in aanbidding: "Als een hert dat verlangt naar water".