De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Het gebeuren voor 2015

 • Radboudkapel: Overweging Oudejaarsavond 2014

  THEMA ; Voor elke tocht is er een ster. Het is een goede traditie om op oudejaarsavond samen te komen en te danken voor het afgelopen jaar. Vroeger werden in de kerken dan de namen genoemd van de kinderen die gedoopt waren, van de bruidsparen die hun ja-woord hadden gegeven, hoeveel mensen...
 • image

  Uitnodiging informatieavond 16 december te Wijhe over...

  Beste medeparochianen, In het weekend van 18 en 19 oktober is er in alle kerken van de heilige Lebuinus parochie mededeling gedaan van de herstructurering van de parochie. Het parochiebestuur heeft laten weten dat het genoodzaakt is om verregaande maatregelen te treffen om de parochie...
 • image

  Nicolaaskerk Schalkhaar: Op weg....

  Advent…. we gaan op weg naar Kerstmis. Ook het Eucharistisch Centrum is op weg. Door de herstructurering van onze parochie verlaten we onze vertrouwde Maria Koninginkerk.
 • image

  Uitnodiging informatieavond met hoorzitting over sluiting

  Het parochiebestuur, de locatieraad en de pastoraatgroep van de Maria Koninginkerk nodigen u uit op de informatieavond annex hoorzitting die gehouden zal worden op: 2 december 2014 om 19.30 uur in de H.M.Maria Koningin, in de kerk.
 • image

  A Ray of Hope - Kerstconcerten Projectkoor Radians

  Zangkoor Radians van de Radboudkapel heeft de laatste maanden hard gewerkt aan een multimedia uitvoering met het thema ‘A Ray of Hope’ uit het bekende kerstlied ‘When a child is born’. De geboorte van het kind is een belangrijke gebeurtenis en geeft vreugde en hoop.
 • image

  Informatieavond op 25 november

  Om samen een begin te maken met die nieuwe weg, nodigt de Broederenraad u uit voor een bijeenkomst op dinsdag 25 november 2014 om 20.00 uur in de Broederenkerk waar wij eerst nadere toelichting krijgen van het Parochiebestuur op de voorliggende plannen met aansluitend gelegenheid om vragen te stellen, waarna we samen een begin kunnen maken met een gedachtewisseling over hoe we de toekomst zien en hoe we kerk willen zijn.
 • image

  Kardinaal bezoekt Herberg van Ars

  Kardinaal Eijk en hulpbisschop Hoogenboom brachten op 7 november een diaconaal werkbezoek aan Salland. ... Op het programma stonden bezoeken aan de Herberg van Ars in Deventer ...
 • image

  Adviescommissies

  Tijdens de bijeenkomst voor locatieraden en pastoraatgroepen in Olst op 29 oktober is gesproken over de noodzaak van herstructurering van onze parochie. In dat verband is er gesproken over  adviescommissies die we willen instellen en die gaan nadenken en komen met adviezen over...
 • image

  Broederenkerk: Een bijzondere viering

  Op woensdag 13 augustus vond er een bijzondere viering plaats in de nu zeer volle Broederenkerk. De Matthezer (ridder) Orde organiseerde er een mis voor 450 gehandicapte mensen uit 30 landen, als deel van hun jaarlijkse zomerkamp, nu in Nederland gehouden.
 • image

  Broederenkerk: Missaal komt weer thuis

  Het gaat om een Romeins missaal met de liturgie van het Concilie van Trente, uitgegeven door de beroemde Antwerpse drukkers en uitgevers Plantijn in het jaar 1765.