De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Agenda 2019

6 oktober 2019 Gezinsviering
13 oktober 2019 Maria van Frieswijk
20 oktober 2019 Kinderkerk in Het Koetshuis
27 oktober Kerk op Schoot 11.30u in de Vredeskapel
30 oktober  Kerk op Schoot 8.40u in de Vredeskapel
16 november  Vrijwilligersmiddag