De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Heilige Nicolaaskerk Lettele,

Bathmenseweg 35
7434 PX Lettele
telefoon: 0570-551269
secretariaat:
 nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans:  NL 75 RABO 0146203798
Misintenties: NL 30 RABO 0163837074

Openingstijden van de kerk:
De kerk is elke dag open van 9 uur tot 16.00 uur.

 

 

Germania uit Heeten gaf een kerstconcert in Nieuw Sion

Kerstviering in streektaal,van T-Oost

Foto's Oecumenische kerkdienst waarvan TV-Oost opnames heeft gemaakt.

More Music Orkest

Cecilia feest, foto's.

125 jaar feest, foto's.    Video,

 

________________________________________________________________________________

 

 • image

  Gauthier de Bekker tot diaken gewijd

  Zaterdag 30 november is Gauthier in Utrecht door Aartsbisschop Eijk tot diaken gewijd, in een plechtige viering. Daar waren ook vele parochianen bij aanwezig
 • image

  Heilige Doop,

  Op zondag 13 oktober 2019 heeft Fieke Johanna Bloemenkamp, dochter van Jeroen Bloemenkampen Lisa Timmer het Heilig Doopsel ontvangen. Van harte...
 • image

  Week van gebed,

  In de week van 19 t/m 26 januari zal er in de kerken van Bathmen, Okkenbroeken Lettele weer gebeden worden voor de eenheid van de kerken. Thema...
 • Actie kerkbalans 2020,

  Collecte PCI, Tijdens de kerstdagen wordt er na de vieringen weer gecollecteerd voor het werk van de PCI. Deze actie zal worden gehouden van 18...
 • image

  Bedevaart naar Banneux

  In 2020 zal ons bisdom zich aansluiten bij de jaarlijkse 5-daagse bedevaart naar Banneux, een bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Dit biedt...
 • image

  Ga je mee naar Rome???

  Wanneer: Vliegreis van 26 april t/m 2 mei 2020 Voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar
 • image

  Oudejaarsviering zaterdag 4 januari,

  Op zaterdag 4 januari is er na de viering voor iedereen weer een oliebol bij de koffie. Wij wensen alle parochianen hele fijne kerstdagen toe, en...

Openstelling secretariaat juli en augustus,
Vanaf 2 september is het secretariaat weer elke maandag van 9.30 tot 11.30 open.

________________________________________________________________________________________________

Koffie drinken,
Zondag morgen na de viering is er gezamelijk koffie drinken.
Ook de 3de vrijdag van de maand is er na de viering gelegenheid om koffie te drinken,

________________________________________________________________________________________________

Ruiming graven, van het kerkhof Lettele,
We hebben de gegevens van de begraafplaats van Lettele in kaart gebracht.
De meeste rechthebbenden van de graven, waarvan het grafrecht is verlopen, hebben een keuze gemaakt ofwel verlengen van de grafrechten, dan wel overgaan tot ruiming van het graf. Op een aantal na hebben we van de meeste aangeschrevende een reactie teruggekregen.

Als gevolg daarvan delen wij u mee dat er op 11 november 2017, begonnen is met het ruimen van de graven. Te beginnen op het oudste deel van de begraafplaats. (zie plattegrond)
Elke rechthebbende die afstand heeft gedaan van de grafrechten krijgt nog persoonlijk bericht dat er geruimd gaat worden. 

Mocht u aanspraak willen maken op de grafsteen en/of –zerk, dan dient u dat schriftelijk, dan wel per email door te geven vóór 1 oktober 2017.
Zie (Begraafplaatsadministratie Lettele) en  (Plattegrond kerkhof)
Voor meer informatie:
H. Nicolaaskerk Bathmenseweg 35, 7434PX Lettele.
Emailadres,                nicolaaslettele@gmail.com
Trees Brinkman,        penningmeester, tel. 0570-551312
Annie Aarnink,           administratie kerkhof, tel. 0570-551382

* Aanlevering kopij voor 't Zout, 

* Misintenties, bij het cretariaat:                                

harriebetsie@home.nl

nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

* Website, Simone te Boekhorst en Annie Aarnink,
 
hansensimoneteboekhorst@gmail.com
annieaarnink@gmail.com