De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Bijbelse verhalen van barmhartigheid spelen

Bijbelse verhalen van barmhartigheid spelen

In de veertigdagentijd nodig ik u uit om u in bijbelse verhalen van barmhartigheid te verdiepen door middel van bibliodrama. Dit is een werkvorm waarbij je je in een rol van een bijbelverhaal verdiept.

Middels interviewvragen en door soms een kleine stukje te spelen, verken je de rol. En zo’n verkenning levert altijd ook verdieping van je eigen geloofsleven op. De volgende verhalen zullen aan bod komen:

  • Donderdag 18 februari 2016: De Barmhartige Samaritaan
  • Donderdag 3 maart 2016: De Barmhartige Vader (Verloren Zoon)
  • Donderdag 17 maart 2016: Laatste oordeel (Werken van Barmhartigheid)

De avonden beginnen om 19.30 uur en zijn in de Broederenkerk.

Van harte welkom.

Opgave bij Marc Brinkhuis (mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl; 06-33756089).

Diaken Marc Brinkhuis

Schilderij: De barmhartige Samaritaan, Rembrandt van Rijn