De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Werkgroepen

Openingstijden van het secretariaat,
Maandagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

* PCG = Pastorale Coördinatie Groep,
Frans Brinkhof, 0570-551580

* BOG = Beheergroep Onderhoud en Gebouwen,
Gerard Brinkhof, 0570-551474

* BAB = Beheergroep Administatie en Budgetten,
Trees Brinkman-Oosterhuis, 0570-551312

* Assistenten,
Secretariaat: nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl
Frans Brinkhof, 0570-551580

* Avondwakegroep, 
Agnes Brinkhof-te Vogt, 0570-551580

* Bedevaarten,
Kevelaar: Johan Lobbert, 0570-541392
Lourdes: Trees Brinkman-Oosterhuis, 0570-551312

* Begraafplaats,
Beheerder
Gerard Haverkamp, 0570-651328 of 0621541048
Onderhoud,
Antoon Daggenvoorde, 0570-551367

* Bezoekwerk,
Gemma Daggenvoorde-te Riele, 0570-551596

* Bloemversiering,
Diny Meijerink-Zijthof, 0570-551244

* Caritas,
Willie Kleine Koerkamp, 0570-551057

* Catechese,
contactpersoon, Janette Kleine Koerkamp-Hagen, 
0570 551057

* Gebedsgroep,
Secretariaat: nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Frans Brinkhof, 0570-551580

* Kerkschoonmaken,

Annet Haverkamp, 0570-551650

* Kerktelefoon,
Gerard Brinkhof 0570-551474

* Koren,
Herenkoor: Ben Verwoolde, 0570-551540
Jeugdkoor: 
Voce Magna: Mariet Brinkhof, 0570-551474

* Kosters,
Frans Brinkhof, 0570-551580

* Ledenadministratie,
Joke Haverkamp-Beltman, 0570-651328

* MOV
Ben Buurman, 0570-551671

* Stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk,
Victor Munster, 06-25067603

* Vervoer van/naar de kerk,
Frans Brinkhof, 0570-551580

* 't Zout bezorging,
Gerard Brinkhof, 0570-551474