De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Vormsel

Gesterkt in de Geest..

Wanneer kies je voor God? Of wanneer kom je tot de ontdekking dat Christus jou heeft gekozen en antwoord je ook zelf met ‘ja’? Het sacrament van het Vormsel vraagt om een voorbereiding. Meestal gaat het om jongeren van 12 jaar (eind groep 8) die het vormsel ook beleven als een ‘overgangs’-ritueel. Het blijft een spannend jaar, met CITO toetsen, de oudste op school zijn, enige zelfstandigheid krijgen, je voorbereiden op die andere school.

Wat is het Vormsel?

In de vroege kerk bracht je dat naar buiten wanneer je het doopsel ontving. Maar sinds we als baby’s worden gedoopt komt die vraag voor elke christen op een ander moment. “Hij zal u dopen met vuur…” zegt Johannes de Doper wanneer hij verwijst naar Jezus. En deze zegt in het gesprek met de Schriftgeleerde Nicodemus: “Alleen wie geboren wordt uit water en geest is in staat binnen te gaan in het koninkrijk van God.”

De vonk moet wel overslaan… Bezieling, begeestering moet je eerst ontvangen voordat het doorgegeven kan worden. Weer zo’n moment waarop God en mens elkaar ontmoeten. De plechtigheid waarin we dat vieren is een ritueel waarin we uitdrukking geven aan wat is geweest of wat nog kan worden.

De bisschop komt zelf, als hoofd en vertegenwoordiger van de ene kerk die het getuigenis van Jezus Christus bewaart en uitdraagt. Met handoplegging en zalving geeft hij de kracht van de Geest van Jezus Christus door. Niet als tovertruc of magie. Maar het is een moment en handeling waarin Gods geloof in jou, Zijn vertrouwen ervaren kan worden. En dan schept Hij zoveel ruimte dat de Geest jou aan het werk zet.

Nadrukkelijk klinkt bij de zalving (een kruisje op het voorhoofd met Chrisma): ”Ik leg op jou het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods”. Wat bij de doop in de zalving was toegezegd, wordt hier bevestigd. Maar dit alles is een zinloze handeling wanneer gedoopten - en in ons geval vaak 12-jarigen- niet zelf “ja” zeggen. ”Ja” op het geloof dat zij van hun ouders hebben doorgekregen, “ja” op de herkenning van Gods roepstem, “ja” op het vermogen om te bidden en christelijk te handelen. Dit gebeurt in de geloofsbelijdenis en de hernieuwing van de doopbeloften. “Ik geloof” betekent daar: ”Ik vertrouw op U God, Vader, Zoon en Geest”

Uitleg in een filmpje

In het filmpje hiernaast wordt uitgelegd wat het vormsel is, waar het vandaan komt en wat de rol van de heilige Geest is. De vraag die centraal staat, is welke opdracht we meekrijgen vanuit het vormsel en hoe we daarmee om kunnen gaan. We gaan in op de talenten die we van God hebben meegekregen om te werken aan een betere wereld. We willen jou uitdagen om zelf ook na te denken over de talenten die jij van God heeft gekregen; en we willen je ervan bewust maken dat ook jij onmisbaar bent om als gevormde in deze wereld, de hemel op aarde te brengen.  

 

Het H. Vormsel in 2018-2019

Het H. Vormsel ontvangen in de H. Lebuinusparochie? Dat kan!

De toediening van het H. Vormsel voor álle kinderen vindt plaats op

6 april 2019, om 18.00u in de H. Nicolaaskerk in Schalkhaar

Er vindt een Vormelingendag plaats op 31 maart 2019 in Borne.
De mogelijkheden tot voorbereiding in onze parochie ziet u hieronder:


Lettele
Bijeenkomsten met de vormelingen: vanaf oktober eens in de 3 weken steeds op
zaterdagavond 18.45u-20.00u (dezelfde avonden als de voorbereiding op de Eerste H. Communie).
Data worden bekend op de ouderavond.
Ouderavond op 3 oktober 20.00u
Plaats: Parochiecentrum Nicolaaskerk Bathmenseweg 35 Lettele.
Begeleiding: diaken Marc Brinkhuis.

Stad, Schalkhaar en Colmschate
Bijeenkomst met de vormelingen: in één weekend van vrijdag 8 maart 18.00u - zondag 10 maart
12.00u (met overnachtingen) in het Titus Brandsmahuis, T. Brandsmaplein 2 Colmschate
Ouderavond: 20 september 2018 Kerkstraat 1 te Deventer om 20.00u
Begeleiding: pastoraal werkster Clazien Broekhoff en werkgroep.

Engelbert en Boskamp/Olst
Bijeenkomsten met de vormelingen worden op de ouderavond in overleg vastgesteld.
Ouderavond op woensdag 17 oktober 20.00u in De Hoeksteen, naast de kerk
Plaats voorbereiding met de kinderen: De Hoeksteen, naast de kerk
Begeleiding: pastor Gé Nijland en werkgroep

OPGAVE: Bij pastor Clazien Broekhoff, jpsalland@live.nl 06 8320 2244.
Vermeld altijd duidelijk bij welke groep uw kind wil aansluiten.

Of wilt u eerst nadere informatie? Dat kan altijd! Ook bij Clazien Broekhoff.