De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14bVastenactie 2019

Schoon water verandert alles!

Voorheen zette Vastenactie vooral in op bepaalde projecten in een aantal landen. Die projecten worden nog altijd ondersteund, maar dit jaar is de focus anders komen te liggen. En wel op: water. We staan er in ons welvarende land nauwelijks nog bij stil wat een luxe het is, dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten. We merken pas hoe vaak we dit doen zonder erbij na te denken als er even iets mis is met ons water.

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.

Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd! 

Wilt u meer weten: www.vastenactie.nl. Zoekt u Vastenactie 2019 op via google, dan treft u direct een prachtig filmpje van drie-en-een-halve minuut, waarin in heldere taal wordt uitgelegd wat water voor ons doet en heel veel andere leuke wetenswaardigheden over water. Het is echt de moeite waard dit filmpje te bekijken!

Steunt u Vastenactie ook dit jaar weer? In de Vastentijd staan natuurlijk de bekende bussen in de kerk, waar u uw donatie in kunt doen. U kunt ook geld overmaken op: NL21INGB0000005850t.n.v. Vastenactie, Den Haag
Het is goed om te weten, dat de Bisschoppelijke Vastenactie de ANBI status heeft. Het RSIN nummer van Vastenactie is 003003759.

Extra (leuk) om te weten voor Hongerdoekenliefhebbers

Tijdens de vastentijd 2019 (7 maart tot en met Goede vrijdag 19 april) zijn in de Domkerk in Utrecht zogenoemde ‘hongerdoeken’ te zien, een eeuwenoude kunstvorm. Het gebruik van hongerdoeken stamt uit de Middeleeuwen. Tijdens de vastentijd (veertig dagen voor Pasen) hingen de doeken in de kerk om het zicht op het altaar te ontnemen als een aansporing voor de mensen om tot inkeer te komen. De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel: vanaf het scheppingsverhaal tot aan de laatste levensdagen van Jezus. Vanwege de vastentijd en het daar bij horende hongergevoel, kwam de benaming 'hongerdoek' in zwang. Na de Reformatie (16e eeuw) verdween het gebruik van de hongerdoek.

Praktische informatie
U kunt de tentoonstelling bezoeken van donderdag 7 maart t/m Goede Vrijdag 19 april 2019 in de Domkerk in Utrecht (Achter de Dom 1). De toegang is gratis.

Openingstijden Domkerk:

  • maandag t/m vrijdag van 11.00 - 16.00 uur

  • zaterdag van 11.00 - 15.30 uur

  • zondag van 13.30 - 16.00 uur

Officiële opening
Op donderdag 7 maart 2019 is de officiële opening van de Hongerdoekententoonstelling waarbij de kunstenaar van de hongerdoek 2019 "Mensch, wo bist du?", Uwe Appold, aanwezig is. Vanaf 15.30 uur kunt u de tentoonstelling zelf bekijken. Van 16.00 - 18.00 uur is de officiële opening. Deze vindt plaats in het Noorder transept in de Domkerk, Utrecht. Vindt u het leuk om hierbij aanwezig te zijn? Stuur dan een e-mail naar kitty.trilsbeek@vastenactie.nl

Rondleidingen
Tijdens de tentoonstellingsperiode is er elke donderdag om 14.00 uur een gratis rondleiding langs de hongerdoeken.