De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Oecumenische vieringen en vespers in 2019

Oecumenische vieringen en vespers in 2019

Bathmen - Okkenbroek - Lettele

Oecumenische Vespers in Bathmen,

een lange traditie.

Al sinds 1973 worden in de Dorpskerk van Bathmen oecumenische vespers gebeden en gezongen op zaterdagavonden in de wintermaanden, een ononderbroken traditie van 46 jaar.

De vespers zijn één van de acht vaste gebedsgetijden van de monniken, het avondgebed. Het is een moment van contemplatie en bezinning, van rust en aanbidding. De vespers zijn ook een voorbereiding voor de zondagsviering. Ze hebben een vaste structuur en gaan uit van de psalmen en lezingen van de zondag volgens het oecumenisch leesrooster, dat gedeeltelijk overeenkomt met het leesrooster van de katholieke kerk. Er is muzikale begeleiding op het kistorgel bij het zingen van liederen.

Deze diensten worden voorbereid door leken van de protestantse kerk  Bathmen-Okkenbroek, en de katholieke kerk te Lettele. Ze duren ongeveer een half uur.

U bent van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen.

Vanaf oktober vinden ze plaats iedere tweede en vierde zaterdag van de maand tot aan Pasen, in de Dorpskerk te Bathmen, om 19:00.

Vorig jaar werd de laatste vesper muzikaal omlijst door het ONCB (Oost Nederlands Barok Consort)  onder leiding van Jan Klein Bussink, met liederen die voor de Sixtijnse Kapel gecomponeerd waren. Dit jaar zal het ONBC ons opnieuw bijstaan op de laatste vesper, van 14 maart 2020, met liederen uit de Engelse koortraditie.


De data voor de oecumenische vespers,  op zaterdagen om 19:00 in de Dorpskerk te Bathmen:

 

12 oktober 2019

26 oktober

9 november

23 november

14 december

11 januari 2020

25 januari (eindviering van de Week voor de Eenheid)

15 februari

29 februari

14 maart met medewerking van het ONBC.

'ffjlsjkl

asfl;sjka'lf

nk'saldfla

Willibrord Boskamp

Geloven doe je samen en daarom komen we als gelovigen uit Olst en Boskamp regelmatig samen in één kerk om ons gedeelde christelijke geloof te beleven. We laten aan elkaar en aan God zien dat we allemaal dezelfde missie in ons leven hebben en dat we vanuit de boodschap van Jezus met elkaar willen werken aan een betere wereld. En dan is het doel niet de eenheid, maar is de weg die we samen op plaatselijk niveau gaan, in herkenning en begrip, al prachtig genoeg. Vindt u dit ook de moeite waard? Kom dan met ons meevieren. 

Werkgroep oecumene Olst-Boskamp

In de advent is er elke vrijdagavond van 19.30 – 20.00 uur een oecumenisch avondgebed in het koor van de Dorpskerk in Olst. Hierin staan stilte, teksten en bezinning op de komende kerst centraal.

 

 

Titus Brandsma Huis-Ichtuskerk

Het Titus Brandsma Huis en de Ichtuskerk aan de Holterweg kennen een lange traditie van oecumenische vieringen. Er wordt samen gevierd in de Week van Gebed in januari, en in de Vredesweek in september. De vieringen vinden om de beurt plaats in de Ichtuskerk en het Titus Brandsma Huis.

Daarnaast wordt ook jaarlijks samengewerkt aan een dienst op 4 mei, dodenherdenking. Deze dienst heeft altijd plaats in het Titus Brandsma Huis. Immers ook de Zalige Titus Brandsma kwam om in Dachau.


 

 

Kijk HIER voor oecumenische vieringen in de Week van Gebed

Terug naar → Home Vieren

@mdj