De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Het gebeuren in 2015

 • 80 Kerstpakketten rondgebracht

  Rond Kerstmis 2015 heeft PCI donaties verricht aan instellingen, stichtingen die kerstpakketten verzorgen. Daardoor zijn in onze parochie ca 80 pakketten aangeboden aan medeparochianen die het zo goed kunnen gebruiken. Hartelijk dank ook aan allen (o.a. bezorgers) die dit mede mogelijk gemaakt...
 • image

  Collectes

  De adventscollecte in ons geloofscentrum Engelbert Wijhe-Boerhaar heeft opgebracht € 252,70. Voor de parochiele caritas bedroeg de opbrengst € 530,75. Alle gevers hartelijk dank 
 • image

  Gezinsvieringen kerstmis 2015

  Van de beide gezinsvieringen tijdens de kerstdagen zijn filmpjes gemaakt. Deze kunt u hier bekijken.  
 • image

  Kerstbrief van de PCG

  Het is een goede gewoonte om aan het eind van het jaar vrienden en bekenden een kerstwens te sturen. Zo’n wens is in de eerste plaats vaak bedoeld om iemand die je dierbaar is, fijne feestdagen toe te wensen. Maar in veel gevallen is zo’n kerstwens ook een levensteken van degene die...
 • image

  Reactie parochiebestuur op de oproep van de coördinatoren

  Na de oproep van de coördinatoren begin december 2015 in de geloofscentra om actie te ondernemen tegen de "Werkgroep behoud Maria Koninginkerk", zijn er veel vragen gerezen om uitleg van het parochiebestuur. Uitleg over hoe het zit met het bezwaar wat naar Rome is gestuurd en uitleg over...
 • image

  De film "De terugkeer van de monniken"

  Twee parochianen hebben de afgelopen 2 jaar de monniken van Sion gevolgd in hun proces van nadenken over de toekomst, oriënteren op Schiermonnikoog en het hele traject daarnaar​ ​toe.
 • image

  The Passion Deventer

  De cast is bekend! Zorgvuldig geselecteerd uit de meer dan 200 aanmeldingen voor de audities afgelopen oktober.
 • image

  ADVENTSACTIVITEIT Jongerenpastoraat Wijhe-Boerhaar.

  De jongeren luisteren in de kerk van Wijhe naar pastor Clazien Broekhoff op de avond van de ADVENTSACTIVITEIT (11 december 2015) van het JP Wijhe-Boerhaar. Op de Kerstmarkt van zaterdag 19 december 2015 in Wijhe zullen ze lichtjes verkopen. De opbrengst is voor Serious Request!.
 • image

  Oproep aan medeparochianen de Heilige Lebuinusparochie

  De coördinatoren van alle 5 geloofscentra van de Heilige Lebuinusparochie vragen uw aandacht voor het volgende: Zoals u weet hebben het parochiebestuur en het pastoraal team het vorig jaar geconstateerd dat de H. Lebuinusparochie bij ongewijzigd beleid binnen enkele jaren zou...
 • image

  Kinderkorenviering op 29 november 2015

  Het was een geweldig succes , dat zowel door de kinderen ouders en parochianen erg goed ontvangen is. We hebben een mooie start gemaakt met de Advent!
 • image

  Nieuwe opdracht voor pater Wil Boerkamp

  Na bijna twintig jaar pastoraat in Deventer ... ben ik, pastor W. Boerkamp O.Carm., hier gestopt. In opdracht van mijn provinciaal overste zal ik mij opnieuw te oriënteren ... Ik wens jullie veel geestelijk heil en lichamelijke en psychische genezing in je leven ...
 • image

  Aanbidding iedere woensdag!+ Eucharistieviering

  Verheugend nieuws! Vanaf 2 december 2015 is iedere woensdag het Allerheiligst Sacrament vanaf 18.00 uur uitgesteld in de Vredeskapel Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar. Jezus wacht op u!
 • image

  6e Lebuinus Parochiefeest 15 november 2015

  Op zondag 15 november waren veel parochianen om 10.30 uur bijeen in de Broederenkerk ter viering van dit feest rond de schrijn van de heilige Lebuinus. Hiervan is een verslag gemaakt.
 • image

  De zegening der graven

  Op 1 november 2015 was het 's morgens Allerheiligen en 's middags al Allerzielen: de graven werden gezegend. Hierbij ging Leo Geurts ons voor en verzorgde de Schola de muziek. Jadwiga Bosman maakte er foto's van.
 • image

  Taizé viering

  STILSTAAN BIJ DE ONRUST IN DE WERELD DOOR EEN OECUMENISCHE VIERING IN DE SFEER VAN TAIZÉ Ook dit winterseizoen worden er door leden van de  Rooms Katholieke parochie Wijhe/Boerhaar en de Protestantse gemeente Wijhe vieringen in de sfeer van Taizé georganiseerd. Wij staan op...