De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Geloven Nú

Gegrepen zijn door het evangelie

Wat bezielt een goed opgeleide moslim om zijn ‘geboorte-geloof’ vaarwel te zeggen en christen te worden? Doen ze dat omdat ze als vluchteling willen integreren in onze samenleving? Denken deze mensen daarmee sympathieker bij ons over te komen? Is het een pluspunt als je een verblijfsstatus wilt krijgen? Of…… komt de keuze van binnen uit? Zijn ze gegrepen door de evangeliën van Jezus van Nazareth, de Christus?

Iemand van de beweging Geloven Nú heeft een intensief contact opgebouwd met ‘nieuwe christenen’ uit het Midden-Oosten. Ze vertellen dat ze hier een andere cultuur hebben leren kennen, dat ze kennis hebben gemaakt met andere waarden en normen. Ze hebben zich verdiept in die nieuwe wereld en van daaruit ook in de christelijke kerk en de evangeliën.

De beweging Geloven Nú Deventer heeft hen uitgenodigd om op woensdagavond 16 maart a.s. om 20.00 uur daarover te vertellen. De opzet van de avond is om kennis met elkaar te maken en om dieper door te praten over ons geloof.
Vanuit de Stuurgroep van Geloven Nú worden een aantal openingsvragen geformuleerd die tijdens de avond aan bod kunnen komen.
Het is absoluut niet de bedoeling onze gasten te overhoren over hun nieuwe geloof. Integendeel.  We spreken met elkaar over ons gemeenschappelijk geloof.

Het gesprek zal worden geleid door Herman Evers, pastoraal theoloog

De avond wordt gehouden in de parochiezaal van de Broederenkerk

Waar:
Wanneer:
Aanvang:

Kosten:

Broederenstraat  18
Woensdagavond 16 maart 2016
Taizé-gebed om 19.00 uur  (zie hieronder)
Geloven Nú avond 20.00 uur
Gratis toegang, graag een gift

Uitnodiging

De bijeenkomst van Geloven Nú sluit op deze avond aan bij het Taizé-Avondgebed dat vanaf klokslag 19.00 uur gehouden wordt in diezelfde Broederenkerk. Na afloop van dit Gebed, zo rond 19.30 uur, wordt altijd koffie/thee gedronken in de ruimte waar Geloven Nú die avond haar bijeenkomst houdt. Het Taizé-Avondgebed Deventer bestaat in maart  precies 25 jaar. Deelnemers en gasten worden van harte uitgenodigd om op 16 maart dit Avondgebed bij te wonen en mee te maken. Het Avondgebed en het koffie/thee drinken erna wordt dan als het ware de start van de Geloven Nú avond. De Geloven Nú-avond zelf begint om 20.00 uur.