De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Links

Links naar andere interessante websites

Hieronder treft u een lijst met relevante, zinvolle, informatieve of inspirerende websites.
Het aantal interessante organisaties en website is oneindig groot en niet alle links kunnen geplaatst worden. Voelt u zich echter vrij om een link die u hier op deze pagina wilt laten plaatsen, naar de webmaster toe te sturen. Ontdekt u een gebroken link, dan wordt het erg op prijs gesteld wanneer u dit doorgeeft aan de webmaster, eventueel met vermelding van de juiste link.

 Rooms-katholiek Zuidwest-Salland

 www.meestergeertshuis.nl - Het Meester Geertshuis. Midden in het levendige centrum van Deventer staat het Meester Geertshuis.
De deur staat er altijd open. Als een gastvrije huiskamer, waar mensen even op adem kunnen komen.
 www.sionline.nl - Abdij Sion, voor ieder die zich (virtueel) betrokken voelt met Abdij Sion
www.kruispuntdiaconaaldeventer.nl - Geloofsgemeenschappen van Deventer werken samen aan de opdracht en het visioen van Bijbelse barmhartigheid en gerechtigheid

Rooms-katholieke organisaties

 www.aartsbisdom.nl - Aartsbisdom Utrecht, de site van ons aartsbisdom
 www.jongaartsbisdom.nl - Jongaartsbisdom, voor jongeren van het aartsbisdom, met nieuws en activiteiten.
 www.bewustchristen.nl - Bewust Christen, Christelijke spiritualiteit in je dagelijks leven
 http://rkactiviteiten.nl - RK Activiteiten, ontdek welke activiteiten binnen RK-Nederland te doen zijn.
 www.katholiekgezin.nl - Katholiek gezin, Voor het katholiek gezin anno nu.
 www.vnbreizen.nl - VNB reizen, reisorganisatie met bijzondere bestemmingen.
 www.rkevangelisatie.nl - Rooms-Katholieke Evangelisatie, het Platform voor Nieuwe Evangelisatie.
 http://rkliturgie.nl   Nationale Raad voor Liturgie, kanaal voor informatie over de liturgie van de RK Kerk

Sites van parochianen

 www.iconenatelier-st-willibrord.nl - William Rensen - Over iconen schilderen, de techniek en achtergronden

 Facebook groep:
Rooms-Katholiek, word je ook lid?

- Voor rooms-katholieke mensen, om inspiratie op te doen Een initiatief van Paulus van Dijk, met 143 Leden op 2 februari 2013 en dagelijks een update van een avondgebed door een zuster.

Overige christelijke organisaties

 www.yfc.nl - YFC, een missionaire organisatie, met zowel evangeliserende als sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Hulporganisaties

 www.voedselbank.nl - Voedselbank Nederland,  gaat verspilling van voedsel tegen door dit bij bedrijven in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven.

Rondom de bijbel

 www.reliboek.eu - Adveniat, uitgeefprogramma om het bijbels geïnspireerde geloofsverhaal vanuit de katholieke traditie door te vertellen, met bijzondere aandacht voor de jongere generaties: boeken, magazines, websites, filmpjes, geloofskoffertjes en catecheseprojecten voor jong en oud.
  www.rkbijbel.nl - De katholieke bijbelstichting, verspreidt
de Bijbel in het Nederlands taalgebied.
  www.dagelijksevangelie.org - Dagelijks evangelie, het evangelie dagelijks lezen op de website of ontvangen per e-mail.
  www.geloventhuis.nl - Geloven thuis, de inspiratie-plek voor ouders van jonge kinderen, met informatie, materiaal, tips en ideeën voor de geloofsopvoeding thuis.

Nieuws en achtergronden

  www.katholiek.nl - Rooms-katholieke website in de Benelux met meer dan 5000 pagina's nieuws en achtergronden over het katholiek geloof, cultuur en mediazaken.
 www.radiomaria.nl - Radio Maria, 7 x 24 uur radiouitzendingen van getijden, eucharistievieringen, programma's en muziek uit
www.katholiekleven.nl - Katholiek Leven, site van de Nederlandse bisschoppen met allerlei filmpjes over het katholieke leven.