De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Catechese & Ontmoeting, 6 december 2017

Vooraf in de Vredeskapel Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar:
18.00 uur Aanbidding
18.45 uur vespers Advent
19.00 uur Eucharistieviering

CATECHESE & ONTMOETING               Neem je ook je bijbel mee?

  •  19.50 uur inloop en koffie in het Koetshuis
  • 20.00-22.00 uur: SCHRIFTLEZING : 2e zondag van de Advent jaar B                 
                            
                             EERSTE LEZING:  Jesaja 40, 1-5. 9-11
                             TWEEDE LEZING: 2 Petrus 3, 8-14
                             EVANGELIELEZING: Marcus 1, 1-8                       


'Bereidt de weg van de Heer, maakt Zijn paden recht
en heel de mensheid zal Gods redding zien'

Allelujavers 2e Zvd Advent