De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Vacatures

We zijn op zoek naar: 

Penningmeester Bestuur

Organisatie
De RK Parochie Heilige Lebuïnus in Deventer bestaat uit vijf geloofscentra waar liturgie wordt gevierd; de Broederen Deventer, H. Nicolaas Schalkhaar, H. Willibrord Boskamp, H. Nicolaas Lettele en Engelbert (H. Willibrordus Boerhaar/ OLV Onbevlekt Ontvangen Wijhe) en het multifunctioneel centrum Titus Brandsma Huis.
Het secretariaat van de parochie is gevestigd in de oude pastorie aan de Kerkstraat 1 in Deventer.

Functie
De penningmeester is verantwoordelijk voor:
• functioneren van twee vaste financieel medewerkers op het secretariaat en hun uitvoerende taken waaronder: opstellen begroting, boekhouding, facturatie, debiteuren- en crediteurenbeheer, toepassing van alle financiële en administratieve processen, opstellen van de jaarrekening;
• het maandelijks (of per kwartaal) uitbrengen van een financiële rapportage aan het bestuur;
• toezicht op de liquiditeit, de geldstromen en treasurybeleid;
• toezicht houden en toepassen financiële regelingen van het Bisdom;
• toezicht houden op de besteding van de aan de geloofscentra en het TBH beschikbaar gestelde budgetten;
• het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over de optimalisering van bedrijfsprocessen alsmede over rechtmatigheid en integriteit;
• voor kas- en bankstromen;
• overleg met kascommissie;
• zorgen voor advisering van de kascommissie over begroting en jaarrekening;
• publicatie van de jaarrekening op de website en in ’t Zout i.o.m. bestuurslid Communicatie.

Kennis, ervaring en competenties
• beleidsmatig sterk;
• integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
• zelfstandig, nauwkeurig en cijfermatig sterk;
• flexibel en stressbestendig;
• HBO/WO-werk- en denkniveau;
• kennis van administratieve processen en inzicht in verbetering hiervan;
• ervaring met MS office pakket en Exact is een pré.

Het betreft een vrijwilligersfunctie met een benoeming door de Bisschop. Een VOG maakt onderdeel uit van de functie.

Heeft u interesse, dan kunt u een reactie sturen naar info@heiligelebuinus.nl.
Wij horen graag van u!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestuurslid Communicatie, Voorlichting & PR

Organisatie
De RK Parochie Heilige Lebuïnus in Deventer bestaat uit vijf geloofscentra waar liturgie wordt gevierd;
de Broederen Deventer, H. Nicolaas Schalkhaar, H. Willibrord Boskamp, H. Nicolaas Lettele en Engelbert (H. Willibrordus Boerhaar/OLV Onbevlekt Ontvangen Wijhe) en het multifunctioneel centrum Titus Brandsma Huis. Het secretariaat van de parochie is gevestigd in de oude pastorie aan de Kerkstraat 1 in Deventer.

De functie
• ervoor zorgen dat parochianen op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen de H.Lebuinusparochie;
• communiceren van nieuws via (de redactie van) ’t Zout, de website en preekstoelmededelingen i.o.m. het pastoraal team;
• bestuursmededelingen communiceren via (redactie van) ’t Zout en de website;
• zorgen voor regelmatig overleg m.b.t. mededelingen met o.a. pastoraal team en bestuur;
• opstellen van persberichten i.o.m. vice-voorzitter bestuur;
• meedenken/ontwikkelen m.b.t. de inzet van communicatiemiddelen van de parochie en het op elkaar afstemmen van deze middelen;
• communicatie via social media;
• als vertegenwoordiger namens bestuur verantwoordelijk voor contacten met redactie ’t Zout;
• contactpersoon namens het bestuur met De Zalige Zalm, uitgever van het parochiemagazin
• ten minste jaarlijks overleg met de kernredactie om verschenen edities van 't Zout, de nieuwsbrief en de inhoud van de website te evalueren en desgewenst bindende aanwijzingen te geven voor de toekomst.
• aanspreekpunt voor leden van de redactie;
• zorgen voor opvulling van vacatures betreffende redactie 't Zout en website;
• als bestuurslid meebesturen in de parochie over de portefeuilles heen;

Kennis, ervaring
• inzicht, kennis en ervaring in het communicatieproces;
• kennis van de nieuwste media;
• organisatorisch sterk;
• integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
• zelfstandig, nauwkeurig;
• flexibel en stressbestendig;

Competenties
• Communiceren;
• Geloofwaardig en betrouwbaar;
• Accuraat;
• Overtuigingskracht;
• Omgevingsbewust;
• Proactief;
• Integriteit;
• Organisatiesensitiviteit;
• Onafhankelijkheid;
• Empathie.

Voor deze functie is een VOG vereist.

1-11-2018


Medewerkers Begraafplaats groenvoorziening op afroepbasis


Organisatie

De RK Parochie Heilige Lebuïnus in Deventer bestaat uit vijf geloofscentra waar liturgie wordt gevierd; de Broederen Deventer, H. Nicolaas Schalkhaar, H. Willibrord Boskamp, H. Nicolaas Lettele en Engelbert (H. Willibrordus Boerhaar/ OLV Onbevlekt Ontvangen Wijhe) en het multifunctioneel centrum Titus Brandsma Huis.

Het betreft de begraafplaats aan de Ceintuurbaan in Deventer. 

De medewerker begraafplaats groenvoorziening werkt in opdracht van de begraafplaatsbeheerder.

 De werkzaamheden bestaan uit: 

  • onderhoud verrichten aan beplanting, grafbeplanting, grafmonumenten en verharding op begraafplaatsen;
  • delven en sluiten van graven en ruimen van graven;
  • in de zomermaanden onkruidbestrijding. 


Uw kwaliteiten 

  • U heeft een goede lichamelijke conditie, bestand tegen fysieke belasting onder alle weersomstandigheden;
  • bezit van een rijbewijs B/E.

 Het betreft een vrijwilligersfunctie.

De medewerker valt onder de functionele verantwoordelijkheid van het bestuurslid Begraafplaatsen.

 Heeft u interesse, dan kunt u een reactie sturen naar info@heiligelebuinus.nl.

Wij horen graag van u!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Twee bestuursleden

Het Meester Geertshuis, het diaconaal centrum van de kerken,

zoekt voor vacatures, die  binnenkort binnen het bestuur ontstaan:

         Twee bestuursleden

Een bestuurslid voor het aandachtsveld financiën (begroting, jaarrekening, meerjaren financieel beleid) en een bestuurslid voor het aandachtsveld PR en communicatie. Het bestuur vergadert maandelijks. De tijdbesteding wisselt door het jaar heen, maar is gemiddeld 8 uur per week.

 

Het bestuur houdt toezicht op de realisatie van de doelen en uitgangspunten van het MGH, maar bestuursleden zijn ook actief betrokken op het deelterrein waarop zij deskundig zijn of ervaring mee hebben.

 

Informatie te verkrijgen bij de secretaris van het bestuur: Bert de Gans, 0651326273 of degans@degans-organisatieadvies.nl.