De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Dinsdag 12 november Presentatie ‘Acht Zaligheden’

Dinsdag 12 november Presentatie ‘Acht Zaligheden’

Ooit bij stil gestaan, dat de Rk-kerk in Wijhe prachtige glas-in-lood-ramen heeft, die zeker het bekijken waard zijn? Kent u de ‘acht zaligheden’ uit de Bergrede? Wilt u stil staan bij de betekenis van deze zaligheden? Kom dan op dinsdag 12 november van 19:00 uur – 20.00 uur naar de Rk-kerk in Wijhe. In 2019 wil de Lebuïnusparochie extra de aandacht vestigen op de ‘acht zaligheden’, die Jezus ons geleerd heeft in Zijn Bergrede. In de Rk-kerk van Wijhe zijn deze prachtig uitgebeeld in de ramen; elk vertelt zijn eigen verhaal. Pastoraal werker Clazien Broekhoff zal stil staan bij elk raam met een passende overweging. Daarnaast zingen we enkele liederen in de sfeer van Taizé. Ook worden dan de ramen van buiten naar binnen belicht, zodat deze vanuit de kerk goed zichtbaar worden.
Kom vooral naar dit prachtige spektakel, dat wordt gehouden in het kader van 150-jaar katholiek Wijhe, als afsluiting van het Jubileumjaar.
Iedereen is van harte welkom!

Open huis R.k. kerk Wijhe

In het weekend van 14 en 15 september 2019 is de jubilerende katholieke kerk van Wijhe tussen 10:00 uur en 16:00 uur open voor bezichtiging. Dit in het kader van open Monumentendag en 150 jaar katholiek Wijhe. Op gezette tijden wordt er op het Maarschalkerweerdorgel (rijksmonument) gespeeld. Ook kunt u de prachtige glas-in-lood-ramen in het middenschip, de acht zaligheden, bewonderen.

In 2019 wil de Lebuïnusparochie extra de aandacht vestigen op de acht zaligheden, die Jezus ons geleerd heeft in Zijn Bergrede. In de Mariakerk van Wijhe zijn deze prachtig uitgebeeld in de ramen; elk vertelt zijn eigen verhaal. In de kerk wordt extra uitleg gegeven.

Omdat de voormalige parochie Wijhe 150 jaar bestaat, wordt er in dit weekend tussen 11:00 en 12:00 uur en 15:00 en 16:00 uur op het orgel gespeeld. Het laatste optreden op zondagmiddag wordt gegeven door de vaste organist van het koor, Frank Delnoij. Hij speelt diverse mooie klassieke stukken. Kom vooral kijken en luisteren!

Op dinsdag 12 november zal pastoraal werkster Clazien Broekhoff de acht zaligheden extra ‘belichten’ aan de hand van een presentatie en de brief van de paus. Ook worden dan de ramen van buiten naar binnen belicht, zodat deze vanuit de kerk goed zichtbaar worden. Noteer de avond alvast in uw agenda.

Kerk Boerhaar:
Tijdens deze twee dagen willen wij stilstaan dat het 200 jaar is geleden dat de eerste katholieke Kerk werd gebouwd aan de Soestwetering te Boerhaar. Dit werd een zogenaamde Waterstaatskerk, een schuurmodel, aaneengebouwd met de pastorie. Dit werd oa mogelijk gemaakt door een gift van 5.000 gulden van Koning Willem I en uit eigen Gelederen van 2.000 gulden. De grond werd door eigenaar Gerrit Weyermars vrij en onbezwaard aan de kerk afgestaan. Op 17 november 1819 werd de nieuwe kerk ingewijd.Nu konden alle katholieken uit de wijde omgeving naar deze kerk. In totaal 1.500 parochianen. In 1869 werd er een kerk gesticht in het dorp Wijhe en in 1912 in Broekland. In het voorjaar van 1911 werd er ook een nieuwe kerk op de Boerhaar gebouwd. Deze werd in januari 1912 in gebruik genomen en de oude Waterstaatskerk werd afgebroken. Een korte beschrijving over de geschiedenis van Boerhaar ligt deze dagen achter in de kerk.

 

Feestweekend Rk-Wijhe

Feestweekend Rk-Wijhe Feestweekend Rk-Wijhe

WIJHE – het weekend van 13 en 14 juli stond bij Rk-Wijhe in het teken van het 150-jarig bestaan. Niet alleen was er een gezellige feestavond met optredens van verschillende koren en de Wijhese Harmonie, ook werd er zondag 14 juli een Plechtige Hoogmis gehouden, waarbij het projectkoor (onder leiding van Gerda Scheltinga) prachtig zong. Speciaal was de bloemenhulde, die vijf kinderen aan Maria brachten. Maria is tenslotte de patrones van de kerk! Kardinaal Willem Eijk kwam speciaal voor dit jubileum naar Wijhe. Tijdens de brunch sprak hij ongedwongen met veel kerkgangers. De sfeer zat er ook goed in dankzij de perfect georganiseerde catering. En laten we niet de versiergroep vergeten! Deze had prachtige bloemstukken gemaakt, die her en der op het terrein en in de kerk stonden. Ook dit gaf een zéér bijzonder tintje aan het geheel. De jubileumcommissie kan terug kijken op een zéér geslaagd weekend. ‘Kerk-zijn’ is toch vooral samen vieren! 

Foto's: (door Jan Amse)
Klik hier voor deel 1

Klik hier voor deel 2

Klik hier voor deel 3

RK-Wijhe; 150 jarig bestaan

RK-Wijhe; 150 jarig bestaan

Oud parochie Wijhe viert feest.
Het jaar 2019 staat bij geloofscentrum ‘Engelbert’ in het teken van 150 jaar RK-Wijhe. Rondom dit jubileum zijn er dit jaar al diverse activiteiten georganiseerd. Het hoogtepunt vormt het weekend van 13 en 14 juli. Gestart wordt met een gezellige avond voor parochianen én omwonenden op zaterdag 13 juli (van 19:30 uur tot 22:00 uur). Niet alleen treden een aantal koren op en zal (een gedeelte van) de Wijhese Harmonie van zich laten horen, ook draait die avond het ‘Rad van Avontuur’. Zondag 14 juli volgt de Plechtige Hoogmis om 10.00 uur, waarbij kardinaal W.J. Eijk voor zal gaan. Een projectkoor, onder leiding van Gerda Scheltinga, zal aan de viering een bijzondere bijdrage leveren. Aansluitend aan de H.Mis kan iedereen genieten van een eenvoudige brunch. Bij dit alles staat gezellig samen zijn en ontmoeting hoog in het vaandel! Kortom; dit wordt een weekend om nooit te vergeten.

150 jaar Rk-Wijhe; ook voor jongeren

150 jaar Rk-Wijhe; ook voor jongeren

WIJHE – Bij het jubileum van de Rk-kerk in Wijhe worden ook de jongeren niet vergeten! Op vrijdagavond 14 juni deden maar liefst 65 jongeren van het ‘Jongerenpastoraat Wijhe/Boerhaar mee aan de activiteit ‘Kraak de code’.

Op en rond de Rk-kerk van Wijhe waren tal van spelelementen opgezet, zoals het bouwen van een toren met spaghetti en spekjes, het spel ‘Wie is het?’, levensgroot ‘Mastermind’ en nog veel meer. Het meest bijzondere was wel het nabouwen van het jubileumlogo door middel van legostenen. Dat was niet zo eenvoudig, want de tekening lag op de koorzolder en deze moest vóór in de kerk precies worden nagebouwd. Dat betekende veel rennen door de kerk! Al deze activiteiten waren bedoeld om tot slot een code te kunnen kraken. In dit geval ging het om een telefoonnummer, dat gebeld moest worden. De jongeren van de jongste groep waren de gelukkige winnaars van een zak vol lekkere lolly’s! Iedereen deed geestdriftig mee en het was er ook heel gezellig!

Deze activiteit was opgezet door vrijwilligers van het Jongerenpastoraat. De jubileumcommissie zorgde voor fris, heel veel ranja, een versnapering en tot slot een lekker broodje met worst! Wist u, dat het Jongerenpastoraat inmiddels al 26 jaar bestaat en nog steeds volop draait? Dat is iets, waar het geloofscentrum ‘Engelbert’ terecht trots op is.

Uitnodiging

Uitnodiging

Kijkje Kerk met Jozefschool Wijhe

In het kader van het 150 jarig bestaan van de Rk-kerk in Wijhe bezocht de Sint Jozefschool op vrijdag 26 april de katholieke kerk. Dat betekende voor de vijf vrijwilligers een hele dag vertellen over van alles en nog wat.
Er kwamen veel reacties bij de kinderen los. Zo wees een jongen enthousiast naar het kruisbeeld boven het tabernakel: “Daar is een zwaard!”. Een ander vroeg over de ‘wachters’ (engelen) bij het hoogaltaar: “Zitten daar camera's in verstopt dan? Nee? Nou dat zijn dan wachters van niks!”.
Een meisje kwam met de opmerking: “Wat ik niet begrijp .. hoe kan het nou, dat Jezus drie dagen na zijn dood weer levend is?”. “Tja”, was de reactie, “dat is waarom wij geloven in God!”
De kinderen, leerkrachten en ook de begeleiders konden na afloop terug kijken op een mooie en vooral zinvolle vrijdag!

Start jubileum jaar

Start jubileum jaar
Start jubileumjaar parochie Wijhe
Op 17 maart 1869 is de voormalige parochie Wijhe opgericht. Vandaar ook dat er afgelopen zondag 17 maart in de parochietuin door pastoor Cornelissen twee bomen werden geplant en ingezegend.
Daarna was er voor iedereen in het Klankbord een Oranjebitter, zodat er getoost kon worden. Nadien was het druk in ‘’t Klankbord’ en dit vormde een perfecte start van het jubeljaar!
Klik hier voor de foto's die gemaakt zijn tijdens het planten van de bomen.
Twee dagen later werd het verhaal van 150 jaar parochie Wijhe verteld aan de hand van foto’s en tekeningen. Er werd volop genoten van een avond vol oude herinneringen. De organisatie had nog een verrassing in petto! De oude Solex (uit 1958) van pastoor Cosijnse was speciaal van Heino naar Wijhe gebracht door Nico Neppelenbroek uit Heino.
Wilt u ook het fotoverhaal horen? U bent van harte welkom op donderdagmiddag 4 april 2019 (Restaurant van het Weijtendaal, Slotpark 1, van 14.30 uur tot 16.00 uur). Heeft u belangstelling? Meldt u zich dan aan. Dit doet u door een mail te sturen naar thom.letteboer@icloud.com of te bellen naar 06-47268707. Aanmelden kan tot drie dagen vóór de middag.

Fotoverhaal van 150 jaar RK Wijhe

Op 17 maart 2019 is het precies 150 jaar geleden, dat de voormalige katholieke parochie van Wijhe werd opgericht. Het jaar 2019 zal dan ook in het teken staan van dát jubileum. Een van de activiteiten is de presentatie van een fotoverhaal.
Oude foto's worden geprojecteerd en zijn het uitgangspunt voor het interessante verhaal over 150 jaar RK Wijhe, verteld door Thom Letteboer. Hij heeft zich afgelopen periode verdiept in de geschiedenis van de parochie en kan veel interessante dingen vertellen. Weet u bijvoorbeeld waarom de kerk in noordelijk Wijhe is gebouwd? En wat is er bijzonder aan deze kerk? Heeft u wel eens gehoord van een schietincident in de parochietuin? Maar niet alleen komt het verre verleden aan bod; ook de recente geschiedenis zal worden aangestipt.
U bent van harte welkom op dinsdagavond 19 maart 2019 (Klankbord, Stationsweg 9, van 20:00 uur tot 21:30 uur) of donderdagmiddag 4 april 2019 (Weijtendaal, Slotpark 1, van 14:30 uur tot 16:00 uur). Heeft u belangstelling? Meldt u zich dan aan voor één van deze twee dagen. Dit doet u door een mail te sturen naar Thom.letteboer@icloud.com of te bellen naar 06-47268707. Aanmelden kan tot drie dagen vóór de avond/middag. De foto’s zullen ongetwijfeld herinneringen oproepen! Het wordt een leuke en zeker leerzame avond en middag.

Zangers en Zangeressen gezocht

Dit jaar bestaat de RK kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen( Stationsweg 9) te Wijhe 150 jaar. Dat willen we uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op zondag 14 juli a.s. zal er een jubileumviering plaatsvinden in onze kerk waarin Kardinaal Eijk  zal voorgaan. Wij zoeken nog zangers en zangeressen die willen meezingen in het speciaal voor deze gelegenheid gevormde projectkoor. De repetities vinden plaats elke woensdagavond in het “Klankbord” (naast de kerk gelegen) en starten op 13 maart, aanvangstijd 19.30 uur. Deelname is gratis. Binnen het Lebuïnusverband zijn vàst zangers/zangeressen aanwezig die de uit te voeren mis nog wel kennen. We zingen o.a. de Messe Brève nr. 7 van Charles Gounod en het Panis Angelicus van César Franck. Het geheel staat onder leiding van Gerda Teelen, dirigente en de muzikale begeleiding van Frank Delnoy. Wilt u meezingen of heeft u vragen, mail dan even met dhr. B. van den Berg(voorzitter van het parochiekoor). Het mailadres van hem is:
vandenberg993@kpnmail.nl

tel. 06-20286547
Jubileumcommissie RK Kerk Wijhe 150 jaar

Oprichtingsakte van de parochie Wijhe

Oprichtingsakte van de parochie Wijhe