De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Kerkelijke tarieven per 01-01-2018

 

H. Mis (misintentie) € 12,00      
Avondwake € 120,00 of € 220,00 1)
Uitvaartviering incl. avondwake € 520,00 of € 620,00 1)
Uitvaartviering zonder avondwake € 400,00 of € 500,00 1)
Pastorale begeleiding elders € 340,00      
Huwelijksviering "all-in" € 500,00      
Jubileumviering tijdens normale viering € 175,00      
Gezongen jubileumviering € 340,00      
Dopen vrije gift (streefbedrag) € 30,00      
Gebruik van de kerk per dagdeel € 600,00      
verwarmingstoeslag (okt-maart) € 50,00      
         
1)   zonder of met koor en musici        
      (voor zover te realiseren, ter beoordeling aan contactpersoon koor)        
         
Advertenties parochiemagazine 't Zout (10x per jaar)        
halve pagina € 950,00      
kwart pagina € 585,00      
achtste pagina € 315,00      

Begraafplaatsen

De tarieven van de begraafplaatsen dienen nog definitief vastgesteld te worden. De voorlopige tarieven staan in de volgende lijst: Tarieven begraafplaatsen.

Onder menu Zorg vindt u meer informatie over de begraafplaatsen.