De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Mariavieringen

Mariavieringen


Naast de vele feestdagen waarop een aspect van of een gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft onze Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober.

In onze parochie zijn daarom in mei en oktober ook diverse Mariavieringen.

Oktober 2016

Kevelaerlof
zondag 2 oktober 2016
Kruisverheffing Raalte,
19.00 uur
m.m.v. muziekvereniging St. Caecilia uit Heeten en het gemengd koor van de Basiliek H. Kruisverheffing
Predikant: pastoor H. ten Have
Vanaf 18.30 uur is er al zang en muziek!

Maria van Frieswijk - Koningin van Overijssel
zondag 9 oktober 2016
EC-Nicolaas Schalkhaar, 11.00 uur
!!
11.00 uur : Eucharistieviering met aansluitend processie door het pastoorsbos.
12.30 uur : Lunch in restaurant 'De Lindeboom' (tegenover de kerk).

                 De organisatie zorgt voor koffie/thee, soep en een broodje
13.30 uur : Plechtige Mariavespers met uitstelling H. Sacrament (Lof)

14.00 uur : Afsluiting

U bent uitgenodigd uw (klein)kinderen mee te nemen. Er is crêche in het Koetshuis.

Meer informatie over het beeldje van Maria van Frieswijk leest u hier.

Mariavespers met uitstelling H. Sacrament

We bidden de Mariavespers en zingen het Magnificat. Daarna wordt - begeleid door 'Adoro Te, devote' -  het H. Sacrament op het altaar geplaatst voor stille aanbidding, gebed en zang. De Mariavespers worden afgesloten met de zegen van het Allerheiligste.

zondag 16 oktober 2016
Engelbert Wijhe
, 19.00 uur

zondag 23 oktober 2016
Nicolaas Lettele, 19.00 uur

zondag 30 oktober 2016
Willibrord Boskamp
, 19.00 uur

Mariaviering 'Een eerbetoon aan onze Lieve Vrouwe Maria'

Een onlangs vanuit het Titus Brandsma Huis geformeerd koor met uitsluitend vrouwenstemmen brengt een gevarieerd programma aan Marialiederen ten gehore. Van Gregoriaans, over Mozart tot en met moderne muziek, in het Latijn, Duits, Nederlands en Engels ...... Maria is in alle tijden en in alle tongen aangeroepen en vereerd. Het Vrouwenkoor staat onder leiding van Hans Mol. De liederen worden afgewisseld met passende teksten, waarvoor de paters Maristen hun inspirerende medewerking verleenden.
(deurcollecte aan het eind)


zaterdag 22 oktober 2016
Titus Brandsma Huis, 17.00 uur

zaterdag 29 oktober 2016
Broederen, 17.00 uur

Zie ook het vieringenrooster.

Onder vieren-bidmetonsmee-rozenkrans vindt u de data en plaatsen
waar u terecht kunt voor het rozenkransgebed in oktober


Maria-gebed van toewijding

Maria, Moeder van God,
Moeder van de Kerk en onze Moeder,
wees bij ons in deze tijd
en laat ons in U onze bestemming herkennen.
Maak ons tot Kerk,
tot een gemeenschap die in haar schoot
het leven draagt van de Verrezene, uw Zoon:
dat Hij opnieuw geboren wordt
in onze praktijk van goedheid, vrede en gerechtigheid.

Maak ons bereid ons te laten bezielen met zijn Geest,
die zorgen zal dat ons werken en bidden
meer zijn dan mensenwerk,
maar teken worden van God-die-redt.

 

Maak ons bereid om Jezus’ woorden in ons hart te bewaren
zodat ze diep in ons ontluiken
tot een manier van leven die Hem zichtbaar maakt.
Leer ons zien waar de wijn op is
en het leven van mensen verwatert tot oppervlakkigheid
en leer ons dan doen wat Jezus ons te zeggen heeft.
Laat in onze gemeenschap een verbondenheid groeien
die haar oorsprong vindt in het doen van wat God wil.
Maak ons tot een kerk waar de Heer wordt hoog geprezen
en de droom levend gehouden van Gods Rijk,
waar de kleinen groot worden gemaakt.

Maria, wij noemen U Moeder van de Kerk en onze Moeder.
Naar U kijken wij op en met U zeggen wij tot onze God:
"Mij geschiede naar uw Woord".

               Carlos Desoete
               in Naam die zin is van ons leven p. 172-173

 

Biddend voor het Sacrament

Biddend voor het Sacrament vind ik mijn troost, Heer,
waar Gij, God uit liefde woont en altijd mij blijft wachten:
hier keer ik steeds met vreugde weer,
hier put ik nieuwe krachten.
Hier leer ik zelf hostie zijn, hier mag ik U ontvangen.
Hier zeg ik U mijn vreugd’ en leed,
hier groeit mijn zielsverlangen om altijd meer van U te zijn…
O inhoud van mijn leven.
Heb dank voor dit aanwezig zijn!

Leer mij – als U – te geven.

Terug naar → Home Vieren

@mdj