De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Kerkbalans

Kerkbalans

Ook dit jaar kunt u weer deelnemen aan de digitale kerkbalans.

De actie Digitale Kerkbalans is een groot succes. Steeds meer parochianen doen mee met deze digitale actie. Indien u ook digitaal mee wilt doen aan de actie Kerkbalans, klik dan hier om het formulier in te vullen en te versturen.

U kunt zich ook aanmelden door een mail te sturen naar: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl onder vermelding van ”deelname digitale kerkbalans”. In het vervolg wordt u dan per email benaderd. De enveloppe zult u niet meer ontvangen.

Download de folder Kerkbalans 2016.

Voor verdere informatie zie ook: www.kerkbalans.nl