De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Coördinatorenteam

Coördinatorenteam

 

De coördinatoren van de Heilige Lebuinusparochie zijn het aanspreekpunt en de contactpersoon voor de acolieten en misdienaars van het eigen geloofscentrum en begeleiden en ondersteunen hen waar nodig. 
Daarnaast werken alle coördinatoren met elkaar samen en organiseren allerlei activiteiten voor alle misdienaars en acolieten uit de gehele H. Lebuinusparochie.

 

 

Wil je ook graag misdienaar of acoliet worden?
Ja???..............  Geweldig!
Dan kun je contact opnemen met de coördinator van je geloofscentrum.

Wie die coördinator is, zie je hieronder.


Het coördinatorenteam bestaat uit:

 

H. Lebuinusparochie - pastoresteam  pastor Clazien Broekhoff
   
Geloofscentrum Broederen William Rensen
Geloofscentrum Eucharistisch Centrum
                       Nicolaas Schalkhaar
 Lucas Brinkhuis
Geloofscentrum Nicolaas Lettele Marleen Gerritsen
Geloofscentrum Willibrord Boskamp Carolien Pelgröm / Hein Spoolder

Geloofscentrum Engelbert

Willibrordus Boerhaar +
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Wijhe

Dorette de Vos
Martin Kinds
Titus Brandsma Huis Deventer Jannie Hilgers