De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Blasiuszegen 3 februari

Blasiuszegen 3 februari

 

Op 3 februari, de liturgische feestdag van de heilige Blasius, wordt in veel kerken na de eucharistieviering de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. (of het weekend ervoor/erna)

De priester of diaken houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen in Andreaskruisvorm onder de kin van de gelovige. Hij bidt dan: 'Moge God u op voorspraak van de Heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.'

H. Blasius

H. Blasius

De Blasiuszegen (ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen) is vernoemd naar de heilige Blasius.
Historisch is er nagenoeg niets over hem bekend, behalve dat hij in de 4e eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse legenden was hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na een gruwelijke marteling zijn onthoofd. Zijn verering, is pas in de Middeleeuwen door de kruisvaarders vanuit het Oosten naar West-Europa overgebracht. Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten grondslag hebben gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen.

 

 

Terug naar → Home Vieren/bid met ons mee

@mdejong