De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

2e parochiefeest 10 november 2011

2e parochiefeest 10 november 2011


Kostbaar geloof

Met vele parochianen kunnen we terugkijken op een mooi en warm parochiefeest op 13 november j.l. in de Broederen-kerk en in de Grote Lebuinuskerk. Vonken en inspiratiebronnen van ons geloof konden zichtbaar worden in de getoonde kostbaarheden, in de plechtige eucharistieviering, in de sfeervolle vespers, in de ontmoetingen tijdens koffie en speurwandeltocht door de stad. 
Dat we met Gods zegen en op voorspraak van de H. Lebuinus mogen blijven getuigen van ons kostbare geloof, van onze hoop en Gods liefde door onze talenten in te zetten in onze parochie en in de wereld waarin wij leven.

Gegroet, uw pastoor Joachim SkibaTerugblik door Frans Gieles

Een kleine vierhonderd mensen waren zondag 13 november bijeen in de Broederenkerk om het jaarlijkse Lebuinusfeest te vieren. Alle locaties hadden iets meegenomen
aan kostbaarheden die ze graag willen behouden en doorgeven. In een grote processie met misdienaars en acolieten uit de verschillende locaties werd de schrijn met de relieken van de heilige Lebuinus binnengedragen, waarna de viering begon.
Het Lebuinuskoor onder leiding van Ton Zwartkruis zong de gezangen, waaronder het middeleeuws Lebuinuslied.
Pastoor Joachim Skiba begon voor een muisstil gehoor dat meteen de oren spitste met het opnoemen van de vele groepen mensen in de kerk: misdienaars, zangers, etc. tot en met de priester aan toe. Zijn die nodig? Iedereen knikte “Ja!”, maar hij zei: Nee hoor! De seculiere wereld draait echt wel door zonder hen . God heeft onze lofprijzing niet nodig. Onze hulde maakt Zijn heerlijkheid niet groter, maar draagt bij tot ons eigen heil. Niet God, maar wij hebben die lofprijzing nodig. Het zet ons ertoe aan om met kwaliteit te leven, elkaar geen leed maar ‘heil’ aan te doen, bijvoorbeeld door de zieken te bezoeken en zo te zorgen dat de wereld niet kil en kleurloos is. “Daarom”, zegt de prefatie, [...] loven en aanbidden wij U [...]”. Dit willen wij dan ook mooi en feestelijk doen, kleurrijk, dus toch graag met priesters, misdienaars, acolieten en zangers, die vervolgens tevreden doorgingen met de viering waarin ze hun plekje hadden teruggekregen.
Na de viering was er koffie met krentenwegge. ‘s Middags vond er een Lebuinuswandeling plaats, een speurtocht door de historische binnenstad van Geert Grote.
Daar liepen we Lebuinus en Geert Groote tegen het lijf en zowaar ook de Zusters des Gemenen Levens. We zagen tal van historische bijzonderheden. 

De wandeling werd afgesloten met een vesper in de grote- of Lebuinuskerk, op de plek waar Lebuinus zijn eerste houten kerkje had gebouwd.


Foto's: Demi van der Nulft en Thom Legebeke.