De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Dialectvieringen in ouw moodersproake

Dialectvieringen in ouw moodersproake

Wat is een dialectviering?

Een dialectviering is een (oecumenische) gebedsviering in eigen streekdialect.
Alles wat gezegd en gebeden kan worden, gebeurt in het dialect.
De lezingen komen uit de Twentse bijbelvertaling.
(Nederlands Bijbelgenootschap - Biebel in de Twentse sproake)

Een dialectviering kan de gesproken teksten heel dichtbij brengen en roept een geheel eigen sfeer op.

 

In Diene hand

Ik bin in Diene Hand, o Heer !
Doe löts mie lös - Doe grips mie weer !
Doe löts mie gaon - Doe zets mie stil,
Want àllens geet naor Dienen wil.
Bin ik 'eraakt in groten nood -
Doe kans mie redden van den dood !

Ik bin in Diene Hand, o Heer ! Doe löts mie lös,
Doe grips mie weer ! Ik bin in Diene Hand, o Heer !
Doe löts mie lös - Doe grips mie weer !
Harr' ik gin ongemak verdeend?
Was al wa'k harr' nich van Die 'leend?
'k Kan zonder Die gin tred vedàn;
Mis ik den pad, wiez' Doe 'n mie an !
Ik bin in Diene Hand, o Heer !
Doe löts mie lös, Doe grips mie weer !


Ik bin in Diene Hand, o Heer !
Doe löts mie lös - Doe grips mie weer !
As Doe an 't eand mie roopen dös,
Griep mie dan vast en lao nich lös,
Maer trek mie op Dien Vader-erf,

 (tekst Toon Borghuis)

Terug naar → Home Vieren

@mdj