De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

De Actie Kerkbalans 2019

De Actie Kerkbalans 2019

 

Actie Kerkbalans 2019

Geef om uw kerk – geef aan uw kerk

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. De parochie krijgt geen subsidie en heeft daarom uw financiële bijdrage nodig om te kunnen bestaan. Zo blijft de parochie van waarde voor de parochianen en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019 maar ook daarna kunt u uw bijdrage overmaken. U bepaalt zelf de hoogte van uw bijdrage. Het landelijke advies voor de kerkbalans bijdrage per huishouden is 1 % van het netto gezinsinkomen. U kunt de parochie steunen op de volgende manieren:

–             U kunt een eenmalige of periodieke bijdrage overmaken naar rekening NL89 RABO 0118 2029 44 t.n.v. Heilige Lebuinusparochie ovv ‘Kerkbalans 2019’

-              U kunt een machtiging afgeven voor een eenmalige of periodieke bijdrage met het machtigingsformulier dat u in januari heeft ontvangen. Dit formulier kunt u sturen naar H. Lebuinusparochie Kerkstraat 1 7412 XM Deventer of naar het adres of gebruik maken van de antwoordenvelop

–             U kunt rechtstreeks een éénmalige bijdrage storten met de acceptgirokaart die u in januari heeft ontvangen via uw eigen geloofsgemeenschap

–             U kunt (binnenkort) gebruik maken van de mogelijkheid op deze website om een donatie te doen.

–             U kunt ook een gift geven in de vorm van een periodieke schenking voor een periode van tenminste vijf jaar. Een dergelijke gift is altijd volledig aftrekbaar van de belastingen, ook als het gaat om kleinere bedragen. Zie de toelichting: Geven aan kerk fiscaal aftrekbaar

De kerk is voor mij belangrijk omdat….

ik er rust en stilte vind. C. van der Graft – Daam, Olst

ik Jezus Christus kan volgen in zijn voetsporen van barmhartigheid en naastenliefde.  Theo van der Vegt, Olst

ik er medemensen ontmoet met een zelfde idee en om te leren en natuurlijk God te eren. Doortje Verstrijden, Colmschate

het een ontmoetingsplek en rustpunt in mijn leven is. W. v.d. Borg, Wijhe

ik van de kerk hou en omdat de kerk het verhaal van Jezus doorvertelt, PD, Diepenveen

zij mee houvast geeft en helpt te denken aan een ander. Geeft antwoorden op moeilijke vragen en helpt om niet op te geven in het geloof. Beata Orie, Diepenveen

ik daar de geloofsgemeenschap ervaar in liturgie, katechese en diaconie. Het is een plek van inspiratie. Pastoor Ronald Cornelissen

ik de kerk als een warme deken ervaar, Ben Besselink, Bathmen

ik mijn geloof samen wil vieren en uitdragen, Marianne van den Berg, Wijhe

ik mij er thuis voel, het mij veel vriendschappen oplevert en ik me verbonden voel met God en Jezus, Matthijs Brinkhuis, Schalkhaar

ons geloof zulke mooie waarden heeft. Het geeft voldoening om misdienaars en vormelingen die bij te brengen. Lisette Kil, Deventer