De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Het Titus Brandsma Huis

Het Titus Brandsma Huis

Het Titus Brandsma Huis is een pastoraal activiteitencentrum geworden.

Het parochiebestuur heeft besloten om, na de afronding van de herstructurering, een project te starten om te onderzoeken of het Titus Brandsma Huis zou kunnen functioneren als multifunctioneel pastoraal activiteitencentrum, binnen de structuur van de Lebuinus parochie.

Het Titus Brandsma Huis zal dus geen geloofscentrum zijn volgens het parochiële spraakgebruik zoals verwoord in de Herstructureringsnota. Dit komt onder meer naar voren doordat het geen kerkgebouw is waar de zondagse liturgie gevierd zal worden. Medio 2016 zal het project worden geëvalueerd.

Hier leest u informatie over het Titus Brandsma Huis in oprichting.

Naar de pagina's van het Titus Brandsma Huis.