De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Coördinatoren

De volgende drie mensen hebben de verantwoording voor de zaken die voorheen bij locatieraad en pastoraatsgroep lagen:

  • PCG, pastorale zaken: Annet te Riele
  • BOG, beheer onroerend goed: Jan Daggenvoorde
  • BAB, beheer administratie en budgetten: Willie Hurenkamp